Frère Roger

Frère Roger Schutz nam niet deel aan het eerste Vaticaans concilie (1869-1870), zoals stond in het artikel Homo oecumenicus vermoord (17 augustus, pagina 5), maar was gast op het tweede (1962-1965).