Beslag op gebouwen van Slotervaartziekenhuis

De belastingdienst heeft beslag gelegd op de gebouwen van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis. Het ziekenhuis heeft een belastingschuld die maandelijks oploopt met enkele tonnen. Dat heeft het ziekenhuis gisteren bekendgemaakt.

Een woordvoerder van het Slotervaartziekenhuis noemt de beslaglegging een ,,volstrekt verkeerd signaal'' van de belastingdienst. ,,We hebben een probleem, maar dat is tijdelijk. Dat weet de belastingdienst'', zegt de woordvoerder. Morgen bespreekt het ziekenhuis de kwestie met de fiscus. De beslaglegging heeft geen gevolgen voor de zorg van de patiënten in het Amsterdamse ziekenhuis.

Het tijdelijk tekort wordt volgens de woordvoerder met name veroorzaakt door de verbouwing waarmee het ziekenhuis onlangs is begonnen. Zo worden de poliklinieken chirurgie en oogheelkunde uitgebreid. Het ziekenhuis heeft voor die verbouwing toestemming van het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen. Dat betekent dat de kosten later vergoed worden, maar het Slotervaartziekenhuis moet het bedrag wel zelf voorschieten. Die buffer heeft het niet. ,,We zoeken nog naar een bank die ons een krediet wil verstrekken'', zegt de woordvoerder.

Volgens hem kampt het ziekenhuis sinds mei met een tekort. Dat is sindsdien opgelopen tot ,,meer dan 1 miljoen euro''.

Doordat de belastingdienst op de gebouwen beslag heeft laten leggen, mag het Slotervaartziekenhuis die formeel niet verkopen. ,,Maar dat waren we toch niet van plan'', zegt de woordvoerder. De actie heeft volgens hem geen gevolgen voor patiënten en personeel.

Hoe lang de inbeslaglegging door de fiscus nog duurt is niet duidelijk. De belastingdienst zelf wil er niks over zeggen omdat hij gehouden is aan de geheimhoudingsplicht.

Het Slotervaartziekenhuis werkt sinds kort samen met het nabijgelegen VU medisch centrum. Of die samenwerking nu gevaar loopt is niet duidelijk. Op dit moment worden beide ziekenhuizen financieel doorgelicht en wordt op afdelingsniveau onderzocht hoe de specialisten kunnen samenwerken. De VU wil eerst de uitkomsten van die onderzoeken afwachten. De samenwerking tussen beide ziekenhuizen past in een groter plan om de ziekenhuiszorg in Amsterdam-West ingrijpend te reorganiseren. De ziekenhuizen in deze regio kampen met een overschot aan capaciteit.