`Staalbankiers zweeg over eigen aandeel'

Staalbankiers heeft in de voorkennisaffaire rond VHS-topman E. Maas informatie achtergehouden. Een inmiddels oud-directeur was op de hoogte van de omstreden aankooptransacties van Maas.

Dat blijkt uit een procesverbaal uit het strafrechterlijk onderzoek naar vastgoedondernemer Maas. Het procesverbaal is opgemaakt op 1 juni. Een week later deed justitie een inval bij Staalbankiers.

Het onderzoek naar handel met voorkennis in aandelen VHS loopt sinds 2003. Staalbankiers ontsloeg toen twee medewerkers vanwege betrokkenheid bij ongeoorloofde handel in aandelen VHS. Maas zou zich persoonlijk hebben bemoeid met de opbouw van een pakket aandelen door vastgoedhandelaar E. de Kroes. Staalbankiers meldde de verdachte transacties bij beurstoezichthouder AFM.

Volgens het procesverbaal zijn de feiten, die de bank in het onderzoeksrapport van de interne accountantsdienst noemt, ,,vermoedelijk gekleurd'' en is de waarheid daarin ,,soms geweld'' aangedaan. Oud-directeur R. Ribbers zou volgens het proces verbaal weet hebben gehad van de actieve bemoeienis van Maas bij de opbouw van het aandelenpakket. In het stuk staat dat ,,inmiddels duidelijk'' is geworden dat Ribbers in juni 2002 goedkeuring aan Maas heeft gegeven aankoopopdrachten namens De Kroes te doen, hoewel de juridische afdeling van Staalbankiers ,,misbruik van voorwetenschap aanwezig achtte''. In het onderzoeksrapport van Staal zelf staat dat Ribbers medewerkers zou hebben geïnstrueerd ,,geen opdrachten van Maas [...] aan te nemen''.

De rechtbank in Den Haag heeft de zaak die Maas tegen Staalbankiers heeft aangespannen aangehouden, waarin hij een schadevergoeding van 10 miljoen euro eist. Die zaak zou morgen dienen. Volgens de rechtbank zullen de komende tijd mogelijk meer feiten uit het strafrechterlijk onderzoek aan het licht komen die van belang zijn voor de civiele rechtszaak.

Een woordvoerder van Staalbankiers laat weten het interne onderzoek ,,heel goed is geweest'' en later is bevestigd door accountantskantoor KPMG. De advocaat van Maas, O. Hammerstein, vindt het proces verbaal stroken met ,,wat wij van meet af aan hebben gezegd: Maas is met toestemming van de bank als adviseur betrokken geweest bij de bewuste aandelentransacties.''

    • Philip de Witt Wijnen