Slaapdiensten tijdelijk geregeld

De regels die slaapdiensten, bijvoorbeeld bij de brandweer en in de zorg, onmogelijk maken worden aangepast. Het kabinet wil overschrijding van de maximumwerktijd van 48 uur per week mogelijk maken. Dat heeft het gisteren bekendgemaakt.

De aanpassing werd noodzakelijk na een uitspraak van de Europese rechter twee jaar geleden in een zaak van een Duitse arts. De rechter bepaalde dat zogenoemde slaapdiensten, waarbij werknemers 's nachts op hun werk slapen en oproepbaar zijn, als gewone werktijd meetellen voor de bepaling van de maximum werktijd. Onverkorte toepassing van de uitspraak, die voor de hele EU geldt, zou tot hoge kosten en roosterproblemen leiden, vooral in sectoren met veel slaapdiensten zoals de brandweer en de zorg.

In de EU is men doende de richtlijn aan te passen die de werktijden regelt, maar door grote meningsverschillen over de mate waarin de EU beperkingen mag opleggen loopt dat vertraging op. Nederland wil niet wachten tot overeenstemming is bereikt.

De nu voorgestelde aanpassing van de Arbeidstijdenwet is tijdelijk, benadrukt een woordvoerder van minister De Geus. De gekozen oplossing, overschrijding van het maximum van 48 uur per week, wijkt namelijk af van wat Nederland in Europa bepleit: dat slaapdiensten een aparte categorie vormen die niet of slechts gedeeltelijk meetellen bij bepalen van de maximum werktijd. ,,Dit was de snelste en eenvoudigste oplossing'', zegt de woordvoerder.

Voor de langere werkweek is wel de toestemming van iedere individuele werknemer vereist. Dat zou tot problemen kunnen leiden bij besprekingen over roosters in sectoren waar arbeidsonrust bestaat, zoals de brandweer. ,,We zijn nog aan het nadenken over de vormgeving van de individuele toestemming'', laat de woordvoerder weten. De EU-richtlijn voor arbeidstijden staat dit najaar weer op de agenda.