Relatie tussen Nederland en Indonesië 2

Wat een gezever weer over de vraag of Nederland 17 augustus 1945 moet erkennen als de dag waarop Indonesië zijn zelfstandigheid verwierf. Nederland heeft op 27 december 1949 per verdrag de onafhankelijkheid van Indonesië erkend. Indonesië heeft overigens dit verdrag binnen 8 maanden, op 17 augustus (ironie of symboliek?) 1950 verbroken en voor een nieuwe staatsvorm gekozen. Wie dat wil kan met goede argumenten betogen dat deze laatste datum het beginpunt van het huidige Indonesië markeert.

Maar met welk recht zouden wij in Nederland zo'n betoog willen houden? Op het moment dat een land zelfstandig wordt kan het zelf kiezen welke datum het wil hanteren om als nationale feestdag te fungeren. Daar heeft geen enkel ander land iets mee te maken, noch in ontkenning, noch in erkenning. Nederland heeft toch ook niet de erkenning door Duitsland nodig om 5 mei als nationale feestdag te kunnen vieren? De eis dat Nederland de nationale feestdag van Indonesië moet erkennen getuigt dan ook alleen maar van een paternalistisch-kolonialistisch denken. In plaats daarvan kan men zich beter opwinden over het heersende politieke bestel, over de corruptie, of over het niet ter plekke aankomen van hulp aan de gebieden die door de tsunami zijn getroffen.

    • Huib Kuiper 't Harde