Relatie tussen Nederland en Indonesië 1

De hoogleraren Oostindie en Schulte Nordholt spreken de hoop uit dat de dekolonisatiegedachte nu ook zal doordringen in het Nederlandse middelbaar onderwijs, waarvan de hoogste klassen zich in 2007 en 2008 wederom zullen buigen over het onderwerp van 2001 en 2002: `Vier eeuwen contact en beïnvloeding' (NRC Handelsblad, 15 augustus).

Tot geruststelling van alle bezorgde Nederlandse en Indonesische vrienden zij hier vermeld dat in de serie `Nascholing bij U thuis' in 2000 door mij een docentenboek is geschreven met de titel `Met klewang en knuppel'.

De hoogleraren Suryo van de Gadjah Mada University en Suyanto, rector magnificus van de Yogjakarta State University gebruiken het boek in hun colleges. Ik ben ervan overtuigd dat evenals in 2001/2002 heel veel Nederlandse geschiedenisleraren zich 6 jaar later evenzeer meer door de geest zullen laten leiden waarin mijn boek is geschreven dan door de tekst van de stofomschrijvingscommissie, waarin alle richtingen ook die van `ons Indië' en `er werd wat grootsch verricht' aan hun trekken moesten komen. Zo gaat het nu eenmaal in een consensus-maatschappij.

    • C.V. Lafeber