Kip moet binnen blijven

Nederlandse pluimveehouders die hun kippen de komende maanden verplicht binnen moeten houden, mogen hun eieren toch als `biologisch' blijven verkopen. Dat heeft een woordvoerder van de Europese Commissie vanochtend gezegd.

De uitspraak houdt verband met de ophokplicht die gisteren werd afgekondigd door minister Veerman. Pluimveehouders moeten hun dieren daardoor de komende maanden de hele dag binnen houden. Biologische kippen mogen normaal overdag buiten scharrelen.

Veerman nam de maatregel nadat vorige week meldingen kwamen uit Rusland en Kazachstan dat er vogelgriep was uitgebroken. De vrees bestaat dat besmette vogels het virus, dat ook voor mensen gevaarlijk is, meenemen tijdens hun trek naar Nederland en daar de pluimveestapel besmetten. Die massale trek van honderden miljoenen vogels speelt zich elk jaar af tussen half augustus en half december. Vorige week vroeg Veerman een groep deskundigen om een snel advies over een eventuele ophokplicht.

Volgens het gisterochtend uitgebrachte advies is de kans niet groot dat trekvogels direct vanuit de besmette gebieden in Kazachstan of zuidelijk Rusland hier naartoe komen. Zulke trekroutes zijn niet bekend. Aannemelijker is het dat besmette vogels op plaatsen waar ze rusten en naar voedsel zoeken, in contact komen met populaties die vanuit hun broedgebieden in het noorden van Siberië wel naar Europa trekken. Volgens het advies is het daarom ,,niet uit te sluiten'' dat de vogelgriep via besmette trekvogels Nederland aandoet.

Nederland is voorlopig het enige land in Europa dat de ophokplicht afkondigt. Deskundigen in Brussel noemden het risico op besmetting via trekvogels vorige week nog ,,zo goed als onbestaand''.

De ophokplicht treft 400 van de ruim 3.000 pluimveebedrijven in Nederland. Het gaat dan met name om boeren die biologische, in de buitenlucht scharrelende, legkippen houden. Daarvan zijn er in Nederland vijf miljoen, 20 procent van het totale aantal legkippen. Pluimvee dat buiten komt, raakt makkelijker besmet dan kippen die de hele dag op stal zitten. Waarschijnlijk is de uitbraak van vogelgriep in Nederland twee jaar geleden ook via trekvogels eerst overgedragen op biologisch gehouden kippen. Daarna heeft de ziekte zich verder uitgebreid. Uiteindelijk werden 30 miljoen kippen, ganzen, kalkoenen en eenden geruimd.

Dierenbeschermingsorganisatie Wakker Dier is echter fel tegen de ophokplicht. Voorzitter J. Wolleswinkel van de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders is opgelucht dat getroffen pluimveehouders dezelfde prijs mogen blijven rekenen voor hun `biologische' eieren. Een biologisch ei is circa 8 eurocent duurder dan een scharrelei.

Vogelpoepje: pagina 3