Hervorming V-raad

De hervorming van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vormt volgende maand een belangrijk onderwerp op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VN. Volgens AV-voorzitter Jean Ping (Gabon) dreigt hierover een impasse.

Doel van de hervorming is dat de Veiligheidsraad de huidige machtsverhoudingen in de wereld beter weerspiegelt. Zij spitst zich toe op de uitbreiding van de Veiligheidsraad, die nu 15 leden telt, waaronder vijf permanente (met vetorecht): China, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en de Verenigde Staten.

Brazilië, Duitsland, Japan en India pleiten gezamenlijk voor uitbreiding naar 25 leden, waaronder zes nieuwkomers (een uit Noord- en Zuid-Amerika, een uit Europa, en elk twee uit Azië en Afrika) met een permanente zetel, maar zonder vetorecht. Hier is onder andere de Afrikaanse Unie, waarin 53 landen samenwerken, tegen. Zij wil het veto ook voor de nieuwe permenente leden.

VN-chef Kofi Annan zinspeelde vorige week op uitstel om tijd te winnen voor het vinden van een compromis.