Uitzetten is niet moeilijk

In NRC Handelsblad van 12 augustus konden we weer lezen over de evidente obstructie van de gemeenten in Nederland bij de uitvoering van het uitzetbeleid.

Men probeert dat te verhullen door te verwijzen naar tekortschietende regelgeving van minister Verdonk. Maar gemeenten zijn bij de uitvoering van andere wetgeving creatief genoeg om voor alle problemen een oplossing te vinden. Waar het aan ontbreekt, is een attitude van loyaliteit ten aanzien van de nationale overheid. De politieke wil is niet aanwezig.

Tekort schiet ook weer eens de journalistiek. In het interview met Wim Kuiper produceert Froukje Santing slechts aangevers. Wanneer ze zich maar even zou verdiepen in het uitzettingsbeleid van de Duitse overheid en gemeenten, zou ze voldoende munitie hebben om kritische vragen te stellen aan de gemeentelijke zaakwaarnemers en vertegenwoordigers en hiermee de obstructie van de gemeenten aan het licht te brengen.

Uitgeprocedeerden uitzetten is echt niet zo moeilijk als gemeenten willen doen voorkomen.

    • H. Bruins