Subsidie 190.000 euro voor bedrijven minister

Agrarische ondernemingen die het eigendom zijn van minister Veerman (Landbouw) ontvangen jaarlijks zo'n 190.000 euro aan Europese landbouwsubsidies. Veerman heeft het bedrag gisteren op verzoek van deze krant zelf bekendgemaakt.

Het beheer van de boerenbedrijven is voor de duur van Veermans ministerschap in handen van derden, onder wie twee van zijn zonen. Volgens de opgave van de minister, via een woordvoerder van zijn departement, ontvangen de Nederlandse bedrijven van Veerman jaarlijks tussen de 35.000 en 39.000 euro aan Europese subsidies. De hoogte ervan is afhankelijk van het geteelde gewas. Voor Veermans 400 hectare tellende, deels gepachte boerenbedrijf in de Dordogne (Frankrijk) is de EU-subsidie ongeveer 150.000 euro.

Veerman heeft bij zijn aantreden als minister in 2002 zijn belangen in vier in Nederland gevestigde bedrijven `op afstand gezet' door het beheer erover in handen te geven van de stichting Cevemin (Cees Veerman Minister). De beheersstichting voor de Franse belangen heet La Douce France. Een woordvoerder van Landbouw onderstreept dat hierdoor mogelijke belangenconflicten met het landbouwbeleid worden voorkomen. ,,Het zou toch te gek zijn als iemand met een eigen bedrijf geen minister zou kunnen worden.''

Begin vorige maand heeft Veerman in het kabinet met aftreden gedreigd, toen zijn CDA-collega's zich leken te scharen achter de opvatting van het Britse voorzitterschap van de Europese Unie dat de landbouwsubsidies verder moeten worden beperkt. Veerman vindt dat niet getornd kan worden aan afspraken die tot 2013 gelden en waarop de boeren rekenen. Het kabinet nam uiteindelijk een compromisvoorstel van Veerman over. Daarin wordt de totale hoogte van de subsidies (43 miljard) van het Gezamenlijk Landbouwbeleid niet aangetast, maar komt een kwart ervan voor rekening van de individuele lidstaten.

De openbaarmaking van de subsidies aan zijn bedrijven door Veerman loopt vooruit op de beoogde publicatie van een deel van de gegevens van Nederlandse ontvangers van Europese landbouwsubsidies. Dat is het resultaat van een beroep dat de aan de PvdA gelieerde Evert Vermeer Stichting heeft gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). In een recent overleg tussen het departement en de stichting is besloten dat de gegevens in de eerste week van september worden gepubliceerd. Daarbij zal wegens ,,privacybelangen van derden'' een nog vast te stellen ondergrens in subsidiehoogte worden gehanteerd.

Het WOB-verzoek van de stichting maakt deel uit van een Europese campagne om meer transparantie te krijgen in de bestemming van EU-landbouwsubsidies. In Groot-Brittannië bleek daardoor dat koningin Elizabeth zo'n 750.000 euro subsidie kreeg.