Ouders eisen eindexamen in vak Turks

Tien ouders eisen van Scholengroep Den Haag Zuid-West dat hun kinderen eindexamen mogen doen in het vak Turks. Morgen vragen zij de rechter in kort geding om een uitspraak hierover.

De school zou de ouders hebben beloofd dat hun kinderen eindexamen mogen doen in het vak Turks. Volgens de school is die afspraak nooit gemaakt.

De zaak dient voor de rechtbank in Den Haag. De Scholengroep, voorheen het Terra College, zou de Turkse ouders de belofte hebben gedaan in het schooljaar 2002/2003. In mei 2004 kwam de school terug op die toezegging, zeggen de ouders. De school wilde de vakken Arabisch en Turks uit het pakket halen. Volgens de ouders hebben zij daarna een paar keer contact gehad met de school. De school zegde toe een oplossing te zoeken voor de gedupeerde scholieren. Na een jaar voelen de ouders zich aan het lijntje gehouden. De Scholengroep zou afspraken met de ouders steeds op de lange baan hebben geschoven.

De ouders van de twaalf scholieren, die komend schooljaar eindexamen doen, stapten in februari naar een advocaat. Sindsdien vindt er correspondentie plaats met de schoolleiding. Mr. Ibis-Ciftci: ,,Ook heeft de school de ouders nooit duidelijk gemaakt waarom het vak weg moest. De ouders weten niet of het een bezuinigingsmaatregel is of omdat het een andere reden heeft.'' Algemeen directeur K. Bun van de Scholengroep bestrijdt dat. Hij zou de ouders hebben verteld dat Onderwijs in Allochtone Levende Talen zou gaan verdwijnen omdat de overheid dat afschafte. Bun: ,,We hebben de ouders gezegd dat hun kinderen het vak Turks nog wel kunnen kiezen, maar niet meer als examenvak. De leerlingen begrepen dat en hebben een formulier ondertekend waarin dat staat.''

Volgens advocate Ibis-Ciftci is naast dat formulier ook een informatiefolder uitgedeeld waarin Turks nog steeds als eindexamenvak werd genoemd. ,,Voor de ouders was het daardoor niet helder. De school heeft nagelaten de ouders en de leerlingen deugdelijk te informeren. Ook zegde de school eerst toe met oplossingen te komen en zag het daar later weer van af. De ouders vinden dat onredelijk.''

Volgens de advocate worden in totaal ongeveer zestig scholieren gedupeerd door de maatregel. Zij zitten in de bovenbouw van het vmbo en havo.