Jisva Vellenga

Jisva Vellenga (22), voorzitter van de Kommissie Eerstejaars Introductie (KEI) bij de Rijksuniversiteit Groningen, heeft zich sterk gemaakt voor een antidranktraining. De ouderejaarsstudenten die deze week de aankomende studenten wegwijs maken in de stad moeten aan het begin van de introductieweek verplicht een rondje fris bestellen voor hun groep eerstejaars.

De afgelopen jaren heeft drankgebruik onder Groningse studenten diverse malen voor ophef gezorgd. In 1997 is zelfs een eerstejaarsstudent overleden, nadat hij in korte tijd een liter jenever had gedronken. Werd het tijd voor een charmeoffensief?

,,Alcoholgebruik is een gevoelig onderwerp in Groningen, dat is waar. Maar wij hebben niet meer dan een preventieve maatregel willen nemen. De publiciteit hebben we daarmee niet zelf gezocht. Voor alle duidelijkheid: in een introductieweek is nog nooit iets misgegaan – de ongelukken vonden steeds plaats bij de studentenverenigingen. Niettemin leek het ons een goed idee een signaal te geven. We willen van de groepsdruk af. Als je geen drank wilt, hoef je die niet te bestellen omdat anderen dat wel doen.''

Waarom geen alcoholvrije introductieweek?

,,Iedereen mag doen en laten wat hij of zij wil. We willen vooral de sociaal minder vaardigen een handje helpen. Zij drinken vaak omdat ze denken dat het hoort. Als een KEI-leider een rondje fris bestelt, zet dat misschien de toon. Met de studentenverenigingen hebben we afgesproken dat ze in de introductieweek wel mogen stunten met bierprijzen, maar bier uitdelen is verboden. En fris moet even duur zijn, liefst iets goedkoper. Met de horecabedrijven die meedoen aan de kroegentocht hebben we dezelfde afspraken gemaakt.''

Hoe heeft u uw mensen geïnstrueerd?

,,Met een verplichte briefing waarbij een psycholoog uitleg gaf over de werking van imitatie- en groepsgedrag. En onze tap-crews, die in de stad dagelijks vanaf twaalf uur bij evenementen onze bars bedienen, zijn geïnstrueerd door Verslavingszorg Nederland. Zij hebben geleerd dronkenschap te herkennen en hoe je een student drank moet weigeren.''

In juni raakte nog een Groningse student anderhalve dag in coma na de consumptie van zes liter water. Is niet drank maar het ontgroeningsproces de boosdoener?

,,Dat zou kunnen. Maar nogmaals, die problemen hebben niets met de introductieweek te maken.''

Toezichthouders van uw commisie zullen tijdens de introductieweek nadrukkelijk in de stad aanwezig zijn en groepsleiders indien nodig aanspreken op ongewenst gedrag. Waar let u op?

,,'s Avonds zullen we langs de kroegen gaan. We beoordelen of dronken studenten anderen niet tot last zijn. En of de KEI-leiders er wel op toezien dat iedereen veilig thuiskomt.''

U bent vierdejaarsstudent geneeskunde. Hoe was uw eigen introductieweek?

,,Een prachtige feestweek, laten we het daar op houden. Drinken vind ik een mooie bezigheid. Maar ik ken mijn grenzen.''

    • Arjen Ribbens