Hitlergroet in gemeentelijk buurthuis

Zoetermeer eist schadevergoeding van een groepje Lonsdale-jongeren dat de Hitlergroet bracht. De burgemeester had het feest zelf toegestaan.

Zoetermeer staat de komende week nog een dispuut te wachten. Op 5 mei bracht een groepje `Lonsdale-jongeren' op een extreem-rechts feest de Hitlergroet in een feestlocatie van de gemeente. De burgemeester gaf de jongeren toestemming voor het feest, maar klaagt ze nu aan voor imagoschade.

Het begint allemaal eind april als een Lonsdale-jongere op het stadhuis komt met het verzoek of hij De Schuilhut kan huren voor 5 mei, een houten keet die de gemeente verhuurt als feestlocatie. De baliemedewerkster vertrouwt het niet en houdt, voordat zij toestemming geeft, ruggespraak met de burgemeester, Jan Waaijer. Het jaar daarvoor hadden immers Lonsdale-jongeren het bevrijdingsfeest in Zoetermeer verstoord. De vraag is dus: verhuren aan deze groep op 5 mei, of niet.

De burgemeester geeft het groene licht. Hij zal op 9 mei aan de gemeenteraad laten weten dat hij het wel handig vond dat de Lonsdalers een eigen feest aan de rand van de stad zouden vieren. Daarmee werd voorkomen dat ze het bevrijdingsfeest op de Markt zouden verstoren.

Maar het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) reageert meteen furieus. Ook het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, de SP en GroenLinks verzetten zich hevig tegen het jongerenfeest. CIDI-directeur Ronny Naftaniël heeft op 3 mei een ,,uitvoerig telefonisch gesprek'' met de burgemeester om hem het feest te laten verbieden. Volgens het CIDI is het feest georganiseerd door Paul Peters en diens organisatie Voorpost. Peters kreeg 35 dagen voorwaardelijke celstraf en een werkstraf wegens de vernielingen die hij en twee anderen aan de joodse begraafplaats in Oosterhout in 2001 toebrachten.

Toch ziet de burgemeester geen reden het feest te verbieden. ,,Het was niet Paul Peters die de ruimte kwam huren'', zegt hij in een reactie. ,,Het was gewoon een Zoetermeerder. Daardoor waren er geen juridische gronden om de bijeenkomst te verbieden.'' Waaijer had zich laten informeren door de hoofdofficier van justitie en de korpschef van politie Haaglanden. ,,De officier van justitie zei dat het een goede beslissing was geweest en dat ik anders onderuit had kunnen gaan.'' Uit voorzorg geeft de burgemeester wel opdracht aan de politie het feest te controleren.

En zo komen de jongeren samen, op 5 mei. Na afloop worden drie van hen geverbaliseerd voor zichtbare hakenkruisen en een white-powersymbool. De drie komen na een nacht cel weer vrij. Zij worden nog vervolgd.

Daar zou het bij gebleven zijn als niet later, op 20 mei, foto's opduiken van het feest. Ze worden gepubliceerd in de Haagsche Courant. Op de foto's staan jongeren die in de Schuilhut de Hitlergroet brengen. De foto's zijn door de AFA (Anti Fascistische Aktie) van een met een wachtwoord beveiligde

site gehaald, zo schrijft de krant. In de Haagsche Courant verklaart Paul Peters, voorzitter van Voorpost Nederland, die niet bij

het feest aanwezig zegt te zijn geweest, dat vooraf was afgesproken dat de Hitlergroet niet getolereerd zou worden. Hij wijt het incident aan `baldadigheid'.

,,Als er geen foto's waren verschenen van deze bijeenkomst, dan had niemand geweten wat er had plaatsgevonden'', zegt een woordvoerder van de gemeente. Nu dat wel is gebeurd, klaagt de gemeente de huurder van de feestlocatie aan voor imagoschade. Het brengen van de Hitlergroet in het openbaar is strafbaar.

In een brief aan de man die de feestruimte huurde – zijn naam houdt de gemeente geheim – schrijft de burgemeester ,,dat het publiceren van de foto's niet is te verenigen met het besloten karakter van het feest, een voorwaarde waaronder de ruimte verhuurd was en dat het op internet publiceren van de foto's een schending oplevert van de bepalingen in het huurcontract''. De gemeente houdt de man ,,aansprakelijk voor alle door ons reeds geleden en nog te lijden schade.'' Op 6 juni antwoordt de aangeschreven persoon dat hij ,,niet van plan is schadevergoeding te gaan betalen'' omdat hij zich ,,aan alle afspraken gehouden'' heeft en niet verantwoordelijk is voor het openbaar maken van de foto's. Waaijer vindt dat hij zich daar achter niet kan verschuilen. ,,Hij is verantwoordelijk voor wat er gebeurt op zijn feestje.''

Ronny Naftaniël noemt de schadeclaim ,,krankzinnig''. Het feest had door de burgemeester vooraf verboden moeten worden, zegt hij. Er zijn voldoende precedenten van burgemeesters die bijeenkomsten verbieden, louter op grond van vermoedens dat er iets tegen de openbare orde ingaat, zegt Naftaniël. ,,De burgemeester wist donders goed wat die jongeren daar zouden gaan doen op 5 mei'', vindt hij, ,,Waaijer heeft kilo's boter op zijn hoofd.'' Hij vindt dat de gemeenteraad zich over de zaak moet uitspreken.

Waaijer zegt dat het college zich over de kwestie zal buigen. Op 30 augustus zal een besluit genomen worden over de hoogte van de schadevergoeding.

De zaak van de gemeente om de imagoschade is een civielrechtelijke zaak. Voor de strafrechtelijke zaak tegen de jongeren is de kernvraag, zo zegt Rob Coster van de politie Haaglanden, wie de foto's in de openbaarheid heeft gebracht. ,,Het brengen van de Hitlergroet in besloten kring is niet verboden'', zegt Coster. ,,Het in de openbaarheid brengen van foto's hiervan wél. Maar om iemand te kunnen aanklagen, volstaat een groep personen niet, zoals de Anti Fascistische Aktie of Voorpost. Je hebt een persóón nodig. Het wordt nog een hele hijs bewijzen in deze zaak rond te krijgen.'' De Antifascistische Aktie (AFA) en Voorpost-Haaglanden reageerden niet op een verzoek om een reactie.

    • Japke-d. Bouma