Extra gasbaten niet in koopkracht steken

De meevaller die het kabinet dit jaar verwacht door extra aardgasbaten moet volgens minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) worden geïnvesteerd in de economische structuur van Nederland.

Brinkhorst gaat hiermee in tegen de wens van de drie regeringspartijen in de Tweede Kamer. Woordvoerders van CDA, VVD en D66 pleitten er vorige week voor dat de aardgasmeevallers worden gebruikt om de koopkracht van de burger te versterken.

Brinkhorst zei vanochtend volgens zijn woordvoerder, voorafgaand aan het eerste begrotingsberaad van het kabinet in de aanloop naar prinsjesdag, dat hierover geen verschil van mening is in het kabinet. De woordvoerder van premier Balkenende (CDA) bevestigde dit.

Vorige week werd bekend dat het kabinet met prinsjesdag 1,5 miljard euro aan extra uitgaven bekend zal maken. Deze meevaller vloeit voort uit de hogere aardgasbaten voor de staat, als gevolg van de sterk gestegen olieprijzen op de wereldmarkt. De olieprijs, waaraan de gasprijs is gekoppeld, is inmiddels gestegen tot ruim 65 dollar per vat. Iedere dollar stijging leidt tot een toename van de aardgasbaten met 170 miljoen euro.

Premier Balkenende zei vrijdag na afloop van de ministerraad dat de burger volgend jaar maandelijks meer geld zal overhouden. Hij wilde toen niet zeggen hoe het kabinet dat precies wil regelen. Gevraagd naar de mogelijkheid om de extra aardgasopbrengsten daarvoor te gebruiken, wees de premier op afspraken hierover in het regeerakkoord. Daarin is vastgelegd dat extra aardgasbaten voor zestig procent moeten worden gebruikt om de staatsschuld af te lossen en voor veertig procent in het Fonds Economische Structuurversterking (FES) moeten vloeien. ,,Die regels zijn er niet voor niets'', aldus Balkenende vrijdag.

De minister van Economische Zaken, die het FES beheert, benadrukte vanochtend nog eens dat dit fonds moet worden gebruikt voor projecten die de economie duurzaam versterken. Zo wil Brinkhorst werkgevers compenseren voor de stijgende ziektenkostenpremies, en ouderen die langer aan het werk blijven een bonus geven.

Volgens Brinkhorst zijn er genoeg andere mogelijkheden om de lasten van de burger te verlichten. Hij wees erop dat het begrotingstekort, dat eerst was geraamd op 2,1 procent, volgens het Centraal Planbureau lager uitkomt, op 1,6 procent. Het kabinet zou ertoe kunnen besluiten om dit tekort toch iets meer te laten oplopen en met dat geld lastenverlichting kunnen realiseren, zo suggereert Brinkhorst.

Het kabinet vergadert deze en komende week elke dag over de begroting voor volgend jaar. Uit vertrouwelijke berekeningen van het Centraal Planbureau die vorige week uitlekten, blijkt dat de economie bezig is met een herstel, maar dat de koopkracht van veel burgers volgend jaar verder onder druk komt te staan als het kabinet geen maatregelen neemt. Het kabinet beloofde daarop vrijdag dat de lasten van de burgers zullen worden verlicht, maar op welke manier is nog niet duidelijk.

Kamerlid De Nerée tot Babberich (CDA) wil dat het kabinet de eisen om de reserves van de pensioenfondsen te versterken, versoepelt. Hierdoor zouden de pensioenpremies kunnen dalen. Oppositiewoordvoerder Crone (PvdA) wil dat het kabinet de extra aardgasbaten volledig inzet voor lastenverlichting.