Drinken van alcohol is slechter dan roken

In het hoofdartikel van 13 augustus `Denken over drank' stelt u een groot maatschappelijk probleem aan de orde. Lof daarvoor. Maarten Boers van het VU-ziekenhuis doet ook op bewonderenswaardige wijze in dezelfde krant (Brieven) een duit in het zakje.

Alcohol is een groot probleem in Nederland. Het is bekend dat van alle mensen die alcohol gebruiken minstens 10 procent daar op den duur zeer ernstige problemen mee krijgt; problemen met hun gezondheid, met hun gezin, met hun vrienden en met hun werk. Het is niet te bevatten dat op de Nederlandse televisie en in allerhande gedrukte media, reclame wordt gemaakt voor deze levensgevaarlijke drug. Met accijnsverhoging bereik je niets: de drankzuchtige maalt daar niet om.

In uw redactioneel pleit u ervoor dat het aan ouders en andere opvoeders is kinderen verantwoord met drank om te leren gaan. Maar dat kunnen zij niet. Hoe meer er wordt gewaarschuwd tegen alcohol, hoe meer kinderen geneigd zullen zijn de fles ter hand te nemen. Alcohol is dodelijk. Het zou beter zijn als op iedere fles drank eenzelfde waarschuwing zou staan als nu op ieder pakje rookwaar. Het drinken van alcohol is vele malen schadelijker dan het roken van een sigaret. Mensen functioneren niet meer, ze worden ongeneeslijk ziek, sommigen plegen geweldsmisdrijven of veroorzaken fatale verkeersongevallen. Bovendien is het een misvatting te denken dat het met een glaasje allemaal wat gezelliger zou worden.

Het drinken van alcohol moet worden gezien als nog minder gewenst als het roken van sigaretten. Om te beginnen zou het, bijvoorbeeld, luchtvaartmaatschappijen moeten worden verboden business class passagiers aan boord te verwelkomen met champagne; ook zou het niet toegestaan moeten worden de harddrug alcohol belastingvrij op luchthavens en in vliegtuigen te verkopen.

    • Mr. Marcel Oosting