De krant antwoordt

Dank voor de reacties, die overwegend positief waren. Sommige lezers trekken hun wenkbrauwen op bij de keuze voor `next', immers geen Nederlands woord. Dat is waar. Maar er is gezocht naar een beknopte naam, die goed `bekt' en iets positiefs zegt over de nieuwe krant en z'n lezers. Er zit ook een bewuste toespeling naar nieuwe media in, waar een Engels woord meer of minder geen opzien baart. Voor de groep informatiezoekers tot wie deze krant zich richt, is `next' een heel gewoon woord.

Het is in de praktijk van een middagkrant die simultaan in vier drukkerijen verspreid in Nederland wordt geproduceerd, vooralsnog niet mogelijk om voor de gehele krant over te stappen op het compacte formaat. Nog afgezien van de vraag of ál onze lezers (en adverteerders) dat ook zouden willen. Wel is duidelijk dat de vraag naar compacte formaten toeneemt reden om de bijlagen sinds de zomer van 2004 alvast op dat formaat uit te brengen. We onderzoeken mogelijkheden om de bijlagen permanent zo te laten verschijnen. En we blijven uiteraard de vraag op de lezers- en advertentiemarkt op de voet volgen. Voorlopig denken we dat het mes aan twee kanten snijdt met het aanbod van een compacte krant in de ochtend en een `broadsheet' in de middag. Over het karakter van de nieuwe krant valt nog op te merken dat het een serieuze, objectieve en journalistiek-degelijke krant wordt. De krant wordt door dezelfde redactie gemaakt als de middagkrant. De verschillen worden gevonden in presentatie, vormgeving en indeling. Het is een krant zonder bijlagen, die inderdaad in een combinatie-abonnement met de zaterdageditie van de middagkrant kan worden verkregen.

De meerwaarde van nrc.next voor de lezer moet gevonden worden in de selectie van het `thema van de dag' dat in meerdere artikelen wordt uitgewerkt. Verder zal de krant meer nadruk leggen op interactiviteit met de lezers. En uiteraard blijven we ook een studentenabonnement aanbieden op de middageditie.

    • Folkert Jensma