Boeren blokkeren waterschapshuis

Circa tweehonderd boze boeren en burgers uit dorpen langs de IJssel ten noorden van Apeldoorn hebben gisteravond met tractoren het kantoor van waterschap Veluwe geblokkeerd. De dorpsbewoners zijn boos omdat hun leefgebied is opgenomen als opvanggebied voor hoogwater van de IJssel. In het waterschapsgebouw werd gisteren vergaderd over de zogeheten hoogwatergeul langs de IJssel bij Veessen.