Bijbel over incest

In het artikel over incest `Soms is de hoeksteen een gevangenis', (NRC Handelsblad, 13 augustus) wordt beweerd dat de bijbel incest tussen een vader en zijn dochter niet expliciet verbiedt. Dit zou een lacune zijn. Uit Leviticus 18 worden enkele voorbeelden genoemd van geslachtsgemeenschap die wel expliciet verboden worden. Maar die voorbeelden worden vooraf gegaan door deze zin: ,,Niemand zal naderen tot zijn naaste bloedverwant, om de schaamte te ontbloten: Ik ben de HERE.'' (Lev. 18:6).

    • Berna Veenstra