Voorlichting in handen commercie

Uit elk onderzoek naar de invoering van het bachelor-masterstelsel komt hetzelfde zwakke punt naar voren. Studenten klagen over het gebrek aan duidelijkheid en voorlichting over wat bama precies betekent voor hun studie, en over hun mogelijkheden voor verdere studie. In drie achtereenvolgende rapporten bevestigt de Inspectie van het Onderwijs dat de voorlichting tekortschiet.

Alle universiteiten hebben een eigen website over hun masters. Ze zijn te vinden via www.universitairemasters.nl, een initiatief van de VSNU, de vereniging van universiteiten. De VSNU wil een gemeenschappelijke website over masters opzetten, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Hun site is een portal in zeer summiere vorm.

Meer informatie is te vinden op sites van commerciële uitgevers, die ook allemaal beurzen organiseren. Millian (www.theofficialmasterguide.nl) biedt de mogelijkheid om masters te zoeken en te vergelijken, heeft een `online masterbeurs' en de Digicaan, om per mail vragen te stellen aan – naar eigen zeggen – 500 studievoorlichters. Millian organiseert ook de beurs MasterMeetings, in november in de Utrechtse Jaarbeurs. Concurrent Nobiles (www.nobiles.nl) geeft sinds dit jaar de Mastergids uit, met algemene informatie en een compleet register van alle masters. Op 1 en 2 december vinden de Nobiles Carrièredagen plaats in de Jaarbeurs, met veel aandacht voor masters.

In het voorjaar komt de mastervoorlichting echt op stoom. Aromedia, uitgever van de bladen Sum en Carp, organiseert op eind januari 2006 in de Jaarbeurs MasterMatch, voorheen de Sum Masterdag. Kijk voor Aromedia's `BaMa Guide' op www.bama.sum.nl, het Studie Keuze Programma bevat ook informatie over masters. Op 10 en 11 februari 2006 organiseert Smart Events in samenwerking met Spits Dé Masterbeurs, ook in de Jaarbeurs (www.masterbeurs.nl). Tenslotte komt Memory Productions Group op 3 en 4 maart 2006 met Het Nationaal Mastercongres in de Amsterdamse RAI, onderdeel van De Nationale Carrièrebeurs (www.mastercongres.nl).

Bedenk wel dat hogescholen en universiteiten zich op beurzen vooral presenteren met economische en juridische masters, gericht op de arbeidsmarkt. Grote bedrijven zijn prominent aanwezig. Belangstellenden voor de master `Rhetoric, Argumentation and Philosophy' (Universiteit van Amsterdam) zoeken er vergeefs naar informatie.