Representatieve functie is genoeg voor monarch 2

Onder de kop `De prins kan niet worden weggestopt' stond destijds (Z-bijvoegsel, 15 januari 2000) een volledige weergave van de zwaarste politieke crises uit de jaren zeventig. De ijskastnotulen van het kabinet zijn na bijna een kwart eeuw in de openbaarheid.

In NRC Handelsblad van 11 augustus staat een artikel over prins Bernhards veelvuldige bemoeienis met defensiezaken, mede vermeld in het privé-archief van oudbewindsman Hans de Koster. Bernhard liet zich actief in met het beleid van De Koster. Bernhard bemoeide zich actief met het aanschaffingsbeleid, doorkruiste procedures. De vriendschap tussen de prins en De Koster heeft ertoe geleid dat vertrouwelijke informaties uit de besloten Vaste Kamercommissie voor Defensie door De Koster werden doorbroken door de prins te informeren over de ontwikkelingen, en een onderzoek naar de prins wist te voorkomen. Het merendeel van de tekst uit het privé-archief van Hans de Koster bevestigt feitelijk het foute gedrag van de prins en mede daardoor het mede falen van de betrokken bewindsman.

Het artikel van vorige week voegt derhalve niets toe aan het toch reeds zeer geschonden imago van een lid van het koningshuis. Erger, het bevestigt wederom dat het tijd wordt om gedragsregels voor nu en de toekomst vast te doen stellen voor alle leden van het koningshuis. Dit geldt temeer als in de toekomst wellicht meerdere privé-archieven openbaar worden. Immers de argumenten van bewindslieden om niet of nauwelijks ten nadele van het koningshuis op te treden, bevordert de doofpot i.c. het catalogiseren van ijskastnotulen. Met dat laatste is de democratie noch het koningshuis gebaat.

    • Harrij Zoetjes Rijswijk