NRC begint een nieuwe krant in de ochtend

NRC Handelsblad begint op 6 februari met een aparte ochtendkrant die gericht is op hoger opgeleiden die door internet nauwelijks meer een betaalde krant lezen. De krant, die alleen op werkdagen zal verschijnen, gaat nrc.next heten. Het wordt een krant op tabloidformaat. De middagkrant blijft gehandhaafd op hetzelfde tijdstip en in de huidige vorm.

Met de nieuwe krant wil NRC Handelsblad volgens hoofdredacteur Folkert Jensma lezers aan zich binden die ,,geen krant lezen of niet meer een krant lezen''. Hij omschrijft nrc.next als een krant voor ,,starters maar ook voor mensen die hebben opgezegd''. ,,Er is een steeds grotere groep mensen, met name onder de veertig jaar, die zich uitsluitend via andere media, zoals internet en televisie, laat informeren.'' Volgens Jensma bestaat bij deze groep behoefte aan ,,context en duiding''. Met nrc.next verwacht Jensma die te kunnen bieden.

Studenten betalen voor nrc.next 7,50 euro per maand of 90 euro per jaar. Gewone lezers betalen 149 euro per jaar. In de losse verkoop gaat de krant 1 euro kosten.

De nieuwe krant maakt iedere dag met een grote foto op de voorpagina een eigen keus uit het nieuws. Dat onderwerp wordt vervolgens binnen in een aantal pagina's uitgewerkt. Het dagelijkse nieuws zal in veel kortere berichten worden gebracht. De lezer krijgt hiermee volgens Jensma een overzicht van de wereld binnen een paar minuten en inzicht in het `thema van de dag' door de langere stukken te lezen.

In nrc.next zal er extra aandacht zijn voor nieuwe media, film, carrière, boeken, reizen, geld en de Europese Unie. De nieuwe krant maakt voor een deel gebruik van artikelen die een dag tevoren in NRC Handelsblad zijn verschenen. Andersom maakt de middagkrant gebruik van artikelen uit nrc.next van die ochtend.

Naast de dagelijkse krant zal nrc.next ook met een website en mogelijk met mobieletelefoondiensten komen. Maar volgens Jensma zijn de plannen hiervoor nog niet uitgekristalliseerd.

NRC Handelsblad verwacht binnen drie jaar met nrc.next een oplage te kunnen halen van tussen de 50 en 75 duizend exemplaren. De hoofdredacteur verwacht dat ,,enkele duizenden lezers'' van de middagkrant zullen overstappen naar de ochtendkrant. Maar uiteindelijk zullen volgens Jensma ook lezers van nrc.next hun abonnement wisselen voor de avondkrant.

Jensma stelt dat de ochtendkrant dezelfde signatuur zal hebben als de huidige avondkrant. ,,Ook in nrc.next zullen we serieuze, degelijke journalistiek bedrijven.'' De krant krijgt in eerste instantie een omvang van 32 pagina's. Adverteerders zijn volgens Jensma ,,erg geïnteresseerd''.

Achtergrond: pagina 11

Wilt u reageren? Schrijf naar: lezerschrijft@nrc.nl