Masters van start

In september begint de eerste lichting bachelor-masterstudenten aan hun masteropleiding. Drie jaar geleden werd het Nederlandse hoger onderwijs opnieuw ingericht. Naar Angelsaksisch model werden wetenschappelijke studies in tweeën geknipt: een driejarige bachelorfase voor algemene academische vorming en een éénjarige masterfase voor specialisatie. De studenten die in september 2002 aan een universitaire studie begonnen, zijn nu toe aan hun master. Nederland heeft het nieuwe stelsel snel omarmd: in 2004 was negentig procent van alle opleidingen omgezet. Op deze pagina komen knelpunten aan bod die nog moeten worden opgelost.