Kunststofsector meest innovatief

Fabrikanten van chemische, rubber- en kunststofproducten vormen de meest innovatieve sector in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Ook de technische groothandels scoren verrassend goed. Dat blijkt uit een ranglijst van 58 sectoren die onderzoeksbureau EIM heeft opgesteld.

Tot de chemische, rubber- en kunststofindustrie behoren fabrikanten van onder meer verf, lijm, cosmetica en halffabrikaten van kunststof. Zij werken in een turbulente omgeving, waar producten snel verouderen. Concurrentie uit lagelonenlanden zorgt ervoor dat ondernemers zich richten op innovatieve, hoogwaardige producten, aldus EIM.

De tweede positie is voor onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijven, waar innovatie de primaire bedrijfsactiviteit is. Deze bedrijven zijn vaak een afsplitsing van een universiteit of kennisinstelling. ICT-bedrijven komen op de derde plaats. Hier is innovatie volgens het rapport pure noodzaak om te overleven. De levenscyclus van een softwaretoepassing bedraagt vaak maar enkele jaren, waarbij tussentijds vele aanpassingen nodig zijn.

De genotmiddelenindustrie (dranken en tabak) neemt de vierde plaats in op de innovatieranglijst. De sector heeft te maken met steeds meer eisen op het terrein van voedselveiligheid, beperkende voorwaarden in de sfeer van verpakkingen en marketingmogelijkheden, en steeds meer macht van het grootwinkelbedrijf. Daar staat tegenover dat de vraag van de consument voortdurend verandert, wat innovatiekansen biedt.

Handelsbedrijven in machines, apparaten, gereedschappen en motoren prijken op de vijfde plaats. De technische groothandels hebben zich ontwikkeld tot actieve bedrijven die zelf producten en diensten ontwikkelen en investeren in nieuwe distributiesystemen.

Onderaan de lijst staat de markt- en straathandel.