Israël sluit Gaza af en begint ontruiming

Na twee jaar splijtend politiek en maatschappelijk debat is het Israëlische leger begonnen met de sluiting van 21 Israëlische nederzettingen in de Gazastrook. Sinds middernacht zijn de toegangswegen naar de nederzettingen afgesloten. Tussen de Israëlische nederzettingen en Palestijnse dorpen en kampen zijn Palestijnse politie en soldaten geplaatst om bestorming en mortierbeschietingen te voorkomen.

Het Israëlische leger en de Israëlische politie trokken van nederzetting naar nederzetting met uitzettingsbevelen. De bijna 9000 inwoners werd aangezegd binnen 48 uur hun huizen en bedrijven te verlaten, voorzover zij dat nog niet hadden gedaan. Een groot aantal is zondag vertrokken.

Bij de noordelijke, nagenoeg verlaten nederzettingen verliep dat zonder problemen maar bij de zuidelijke plaatsen, Neve Dekalim in het bijzonder, kwam de politie in botsing met scanderende en scheldende kolonistenjongeren. Bij vlagen werd vannacht en vanochtend fel gevochten. Banden van legerjeeps werden lekgestoken, een voertuig van de militaire inlichtingendienst die luchtfoto's van de nederzettingen vervoerde, werd geplunderd. Rabbijnen trachtten de gemoederen te bedaren, maar de aanwezige leiders van de kolonistenbewegingen moedigden de jongeren juist aan.

Terwijl de eerste fase van het ontruimingsbesluit van start ging, keurde de regering in Jeruzalem, met zestien tegen vier stemmen, de definitieve uitvoeringsbeslissingen goed. Dat betekent dat leger en politie de vrije hand hebben in het bepalen van de volgorde van de te ontruimen nederzettingen. Israëlische militaire bronnen verklaarden vanochtend dat de Israëlische generale staf de nederzettingen waar zich de grootste aantallen radicale jongeren hebben gevestigd, als eerste wil gaan ontruimen.

In gesprek met de Israëlische radio zei minister van Defensie Mofaz dat Israël ,,een pijnlijke, maar historische dag '' beleeft. Hij benadrukte verder dat Israël de grote nederzettingen rondom Jeruzalem, in de Jordaanvallei, bij Bethlehem en Ariël nooit zal opgeven in finale vredesonderhandelingen met de Palestijnen.

De Palestijnse president Abbas riep Israël gisteren op onmiddellijk na afloop van de ontruiming van de Gazastrook te beginnen met onderhandelingen over de oprichting van een Palestijnse staat. De regering Sharon is daar nog lang niet aan toe en eist dat de Palestijnse autoriteit eerst de militante groeperingen, waaronder Hamas, ontwapent.