Geen grensverdrag Estland-Rusland

Het grensakkoord tussen Estland en Rusland is definitief van de baan. De regering in Moskou keurde zaterdag een voorstel van het ministerie van Buitenlandse Zaken goed om de Russische handtekening onder het akkoord in te trekken. Het grensverdrag werd op 18 mei getekend. Maar in de versie die in Estland door het parlement werd goedgekeurd waren, zonder overleg met Moskou, passages toegevoegd die betrekking hadden op de Sovjet-bezetting van Estland – passages die voor Moskou onacceptabel waren.