EU-ruzie over geld makkelijk op te lossen

Florus Wijsenbeek wil de EU-ruzie over de begrotingsbijdrage oplossen door alle Europeanen een percentage van hun inkomstenbelasting aan Brussel te laten afdragen (NRC Handelsblad, 11 augustus). Zo geformuleerd lijkt het erop dat inwoners van landen met een laag tarief inkomstenbelasting dan minder aan Brussel gaan afdragen dan inwoners van landen met een hoog tarief. Tevens lijkt dit een begin van de vlaktaks (geen progressie).

Beter lijkt mij een jaarlijkse bijdrage aan Brussel van een voor ieder land gelijk percentage van het nationaal (of binnenlands) product. Dit is eenvoudiger, duidelijker en eerlijker dan het huidige systeem en wordt jaarlijks aangepast aan de wijziging van de nationale producten van de landen.

    • Drs. S.P. van der Zee