`Creëren zekerheid is belangrijk'

René Paas is vanaf vandaag voorzitter van het CNV. Hij is bereid een versoepeling van het ontslagrecht te bespreken, maar daar moet wel iets tegenover staan.

Uit het curriculum vitae van René Paas (38), de nieuwe voorzitter van de christelijke vakcentrale CNV, blijkt geen enkele connectie met de vakbeweging. Was hij wel lid van een vakbond? Paas schiet in de lach: ,,Ha ha, jawel, en ik denk ook dat dat heel secuur gecheckt is. In 1991 kreeg ik mijn eerste serieuze baan, als ambtenaar bij de gemeente Roden, en werd ik ook meteen lid van de vakbond, destijds de CNV-bond CFO. Maar ik was geen dag actief binnen de vakbeweging.''

Paas was tot voor kort wethouder van Groningen, en zeer actief binnen het CDA. Hij schreef onder meer in 2002 en 2003 mee aan het verkiezingsprogramma voor de Tweede-Kamerverkiezingen.

Hoe komt u op de voorzittersstoel van het CNV terecht?

,,Dat begon met een telefoontje van Doekle, die ik overigens niet persoonlijk kende, dus hij zal wel een lijstje hebben afgewerkt. Ik vond het knap onwaarschijnlijk toen ik gebeld werd, want je gaat ervan uit dat de nieuwe voorzitter van de vakcentrale uit de vakbondswereld komt. Dat patroon was tot mijn komst ook normaal.''

De portefeuille die u in Groningen had, was stadsbeheer, milieu, volksgezondheid, sport en internationale betrekkingen. Maar bij de vakcentrale krijgt u vooral te maken met financiën en sociale zaken. Weet u daar genoeg vanaf?

,,Er is niet één echte thuiswedstrijd, ik moet nog flink studeren de komende tijd. Ik heb veel onderwerpen, zoals WAO en prepensioen, wel gevolgd als politiek geïnteresseerd mens. Een politicus kan zich niet onttrekken aan sociaal-economische kwesties, daar worden verkiezingen op gewonnen en verloren. Bovendien was ik als wethouder van Groningen werkgever van 3.300 man, en had ik ook te maken met arbeidszaken.''

Bernard Wientjes van VNO-NCW kondigde bij zijn aantreden aan dat hij het ontslagrecht wil versoepelen. Hoe kijkt u daar tegenaan?

,,Waar met mij niet over te praten valt, is afschaffing van de preventieve ontslagtoets. Maar verder sta ik open voor suggesties. Ik waarschuw wel: als je aan de ene hoek van het tafellaken trekt, dan komt het hele laken in beweging. Eerst moet er iets worden gedaan aan employability, het vergroten van de mogelijkheden van werknemers om over te stappen naar een andere baan. En dan moeten we ook iets doen aan het niveau van de werkloosheidsuitkering.''

Heeft u, net als Wientjes, zo'n missie voor uzelf geformuleerd?

,,Mijn interne missie is om te zorgen voor ledengroei. Dat kun je alleen bereiken door extern, op de werkplek, aansprekende resultaten te bereiken. Wat ik voor werknemers wil bereiken, is: plezier in je werk.''

Hoe kan de vakbeweging werken leuker maken?

,,Daar heb ik alleen een set oubollige woorden voor, zoals medezeggenschap. Werknemers met invloed op hun werkomstandigheden, met verantwoordelijkheid, hebben meer plezier in hun werk.

,,Mijn andere missie is het creëren van zekerheid. Geen baanzekerheid, maar wel de zekerheid dat je na dit werk ook weer ander werk kunt vinden. Werkgevers investeren pas in hun personeel als het te laat is, bijvoorbeeld in een sociaal plan. Dat moet veel eerder gebeuren. Als werkgevers nauwelijks faciliteiten hebben geboden aan medewerkers om iets te doen aan hun employability, dan horen ze er niet makkelijk mee weg te komen als hun ex-werknemers vervolgens nergens terechtkunnen. Ik was wethouder van milieu, daar gold de regel: de vervuiler betaalt.''

    • Claudia Kammer