Wel of geen hoofddoek voor ambtenaren

Het artikel over de hoofddoek (NRC Handelsblad, 7 augustus) suggereert dat Nederlanders het vooral op de hoofddoek hebben gemunt. Het is maar de vraag of dat waar is, en het is daarbij onduidelijk of dat aan het artikel ligt of aan het gerapporteerde onderzoek. De kern van het probleem zit in de zin: ,,[...] een enquête van twee jaar geleden [...] waarin dezelfde groepen werden ondervraagd over het dragen van diverse religieuze symbolen...'' Een dergelijke algemeenheid in de vraagstelling ontbreekt deze keer, maar het is niet duidelijk of dat ontbreekt in het onderzoek dan wel in het verslag. Zolang we alleen te weten krijgen wat de ondervraagden denken van het bij bepaalde functies dragen van islamitische symbolen, en niet over het daarbij dragen van bijv. kruisjes, witte boorden, sterren van David en keppeltjes, weten we niet of men speciaal tegen die islamitische symbolen is, of tegen religieuze symbolen in het algemeen.

    • O.L.E. Jongmans