Wel kijken, niet kopen

Het positieve nieuws spetterde dezer dagen van de pagina's.

De beursgraadmeter AEX brak na lang aarzelen door de 400 punten grens, maar was geen blijvertje. Geen campinghausse.

Vervolgens bleek de economische groei aanzienlijk robuuster dan de economische sombermannen hadden gedacht. Plus 1,2 procent ten opzichte van de eerste drie maanden. Nee, geen recessie.

En Den Haag bericht over meevallers op de begroting die als `smeergeld' gebruikt kunnen worden om de `koopkrachtplaatjes' bij te kleuren. De hamvraag is: wie krijgt hoeveel compensatie voor de hogere premies voor de nieuwe zorgverzekering die het kabinet per 1 januari invoert?

De meevaller in Den Haag is wel een tegenvaller voor de consument. De meevaller vloeit voort uit de koppeling van de aardgasbaten aan de olieprijs. Eerst betaalt de consument meer voor zijn benzine, voor de kerosine bij een vliegvakantie en straks voor zijn verwarming thuis. Vervolgens worden dezelfde prijsstijgingen als meevaller in de schatkist gepresenteerd en gebruikt om hogere zorgpremies te compenseren.

En zo waren er de afgelopen dagen wel meer tegenvallers. De groei van de Nederlandse economie in het tweede kwartaal werd aangevuurd door de export en door binnenlandse productie, zoals de woningbouw. Onze exportgroei hebben ze over de grens gemerkt: in Duitsland groeit de invoer sneller dan de uitvoer. Maar het slechte nieuws voor Nederland is dat de Duitse economie, onze belangrijkste handelspartner, in het tweede kwartaal is gestagneerd.

Voor het kabinet-Balkenende is er wel een troost: kanselier Schröder lijkt toch een kans te maken bij de komende verkiezingen. Hij is natuurlijk geen partijgenoot, maar wie weet staat de burger bij echte verkiezingen toch sympathieker tegenover ministers die onzekerheid gevende hervormingen willen doorvoeren dan tot nu uit de peilingen naar voren komt.

Maar het beste economische nieuws is de aantrekkende woningproductie. De politiek zo bekritiseerde woningcorporaties bouwen meer, een trend die ook al duidelijk werd bij de uitgifte van bouwvergunningen: plus 23 procent in de eerste vijf maanden. De corporaties bouwen huur- én koophuizen. Naar huurwoningen is een vraagoverschot, maar koopwoningen?

Juist gisteren meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de uitgaven in de detailhandel voor het negende achtereenvolgende kwartaal zijn gedaald. De consument kijkt en vergelijkt op internet als nooit tevoren. Maar wil hij die huizen straks kopen, dan zijn een olieprijs-meevaller en een kwartaal economische groei nog te mager.

    • Menno Tamminga