Waterstof is slechts energiedrager, geen bron 2

Waterstof is een elegante energiedrager. Bij verbranding komt noch kooldioxide noch roet vrij. Voor de in opkomst zijnde hybride auto een ideale brandstof. Wil waterstof echt doorbreken, dan zijn indrukwekkende investeringen alleen al voor de waterstoflogistiek nodig; over de veiligheid is nog veel discussie gaande. Maar hoe aan waterstof te komen? In de natuur is het niet te vinden, je moet het maken, en wel door gewoon water te splitsen in waterstof en zuurstof. En daar is energie voor nodig, net zoveel als er (een beetje meer zelfs) aan het einde van de rit bij het verbranden van de waterstof weer ter beschikking staat. Waterstof is een energiedrager, geen energiebron.

Waterstoftoepassingen? Prima, als veiligheid en economie het toestaan. De benodigde waterstof wordt wel eerst gemaakt met elektriciteit, op haar beurt afkomstig van olie, gas, kolen en uranium. Daar helpen geen lieve moederen of enkele procenten duurzame energieopwekking aan. De onderkop `Waterstof als alternatief voor olie en gas' is dus misleidend.

    • Huib van Heel