Waterstof is slechts energiedrager, geen bron 1

Op de Economie-achtergrondpagina van 11 augustus staan drie artikelen, die alle betrekking hebben op de energievoorziening voor de toekomst. In een somber, maar zeer realistisch artikel zet Flip de Kam uiteen waarom fossiele brandstoffen al in de komende jaren snel veel schaarser en duurder zullen worden. Dit artikel spreekt voor zich.

In het artikel daarboven van Marcel aan de Brugh wordt, onder een grote foto met lachende gezichten, de suggestie gewekt dat de oplossing voor dit probleem nabij is. Wij zullen immers binnenkort olie, gas en steenkool kunnen vervangen door waterstof als brandstof voor onze vervoermiddelen, huishoudens en industrie. Daarbij komt dat waterstof, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, geen kooldioxide of luchtvervuilende stoffen produceert.

Zoals vaker wordt ook in dat artikel weer eens geheel voorbijgegaan aan het feit dat waterstof geen energiebron is maar slechts een energiedrager. Om een hoeveelheid energie in waterstof op te slaan, moet men minstens evenveel energie halen uit echte energiebronnen. En voor die energie uit echte bronnen zullen wij nog steeds moeten kiezen tussen fossiele energie, kernenergie of groene energie. Het is zo jammer dat dit steeds weer onderbelicht blijft, waardoor men op het verkeerde been wordt gezet en ten onrechte in slaap wordt gesust.

    • Ir. A. Kamphorst