Vaccinaties verzwakken afweer kinderen niet

De vele vaccinaties die baby's en kinderen krijgen verzwakken hun afweer niet. Die conclusie trekken Deense onderzoekers uit een analyse van bijna 85.000 ziekenhuisopnamen voor infectieziekten van kinderen in de periode tussen 1990 en 2001 (Journal of the American Medical Association, 10 aug).

Critici van de 10 tot 13 prikken die kinderen – vooral in hun eerste levensjaar – krijgen, stellen dat die te veel zijn voor de baby en daarmee de afweer van het kind ondermijnen en verzwakken. Daardoor zouden allergie, astma, diabetes en andere auto-immuunziekten kunnen ontstaan.

De Deense onderzoekers verwijzen naar een rapport van het Amerikaanse Institute of Medicine (een `dochter' van de eerbiedwaaridge National Academy of Sciences) uit 2002 waarin droogjes staat dat niet met onderzoek is aangetoond dat de toename van het aantal gecombineerde vaccinaties geen nadelige effecten heeft. De commissie van deskundigen wijst op allergieën maar ook op de mogelijkheid dat er meer infecties zouden kunnen optreden door ziekteverwekkers waar de vaccins niet tegen beschermen. Het onderzoek ernaar komt nu aarzelend op gang. Over de samenhang tussen allergie en het aantal vaccinaties zijn bijvoorbeeld het afgelopen jaar drie kleinere onderzoeken verschenen. Eén laat geen verschil zien; een tweede toont aan dat veel vaccineren beschermt tegen allergie; uit de derde studie komt het tegenovergestelde. Op alledrie de studies valt methodologisch wat aan te merken.

De Denen pakten hun onderzoek naar andere infectieziekten en vaccinatie wel grondig aan. Ze analyseerden bijna 3 miljoen kinderjaren, waaruit bijna 85.000 ziekenhuisopnamen voor zeven infectieziekten voortkwamen. Ze relateerden dat aan zes verschillende vaccinaties. Dat levert 42 combinaties. Eén vaccinatie (die tegen Hib) kwam eruit als een licht verhoogd risico (5%) op luchtweginfecties. Maar rekenend met 95% betrouwbaarheidsintervallen bestaat sowieso al de kans dat 1 op de 20 metingen een verband laat zien. Het was dus te verwachten dat er een- of tweemaal een verband zou worden gevonden dat net statistisch significant zou zijn. De Denen concluderen dan ook: vaccincombinaties verhogen niet de kans op ziekte door infecties waar de vaccins niet tegen beschermen.

    • Wim Köhler