Kabinet belooft nu goed nieuws

De lasten van burgers zullen volgend jaar worden verlicht om hun koopkracht te versterken. Dit kondigde premier Balkenende gisteren aan na afloop van het kabinetsberaad. Het was de eerste ministerraad na het zomerreces.

Individuele koopkrachtgaranties geeft het kabinet niet, maar na twee jaar ingrijpende hervormingsmaatregelen zit het zoet er langzamerhand aan te komen. Balkenende zei dat het kabinet ,,de koopkracht uiterst serieus'' neemt. Welke instrumenten het kabinet zal inzetten voor het verbeteren van de koopkracht wilde de premier nog niet zeggen: ,,We zitten aan het begin van de besprekingen daarover.'' Vanaf aanstaande dinsdag zullen de betrokken ministers de hoofdstukken uit de miljoenennota behandelen en dan wordt duidelijk welke maatregelen het kabinet zal nemen.

Op tal van terreinen heeft het kabinet de afgelopen twee jaar ,,pijnlijke maatregelen'' genomen. ,,We hebben veel van de burgers gevraagd, de economische groei viel tegen en toch hebben we hervormd. Maar dat zuur was bedoeld om de economie sterker te maken. En het heeft geholpen'', aldus Balkenende, verwijzend naar de aantrekkende export en de verbeterde internationale concurrentiepositie van Nederland. ,,We willen de mensen laten zien dat de offers die de afgelopen jaren zijn gebracht niet voor niets zijn geweest.'' De premier zei dat 2006 er positief uitziet, met een hogere groei dan geraamd en een afnemend financieringstekort.

Volgens de premier is het nu ,,van groot belang dat het vertrouwen van producenten en consumenten verbetert''. Daarom is het de ,,ambitie'' van het kabinet om alle inkomensgroepen er volgend jaar op vooruit te laten gaan. Nu staan sommige categorieën, zoals minima, ouderen met een aanvullend pensioen en zelfstandige ondernemers zonder personeel, nog in de min. Dat wordt voor de laatste twee groepen veroorzaakt door de premies van het nieuwe zorgstelsel, voor minima door de hoge olieprijs en de daaruit voortkomende hogere inflatie dan verwacht.

Balkenende wilde niet ingaan op vragen over een gerichte lastenverlichting ter compensatie van de hoge olieprijzen. De ANWB suggereerde eerder de belastingvrije kilometervergoeding voor automobilisten te verhogen van 18 naar 21 eurocent. De meevallende inkomsten van de overheid (voornamelijk aardgasbaten als gevolg van die hoge olieprijs) moeten conform de regels verdeeld worden over uitgaven aan infrastructuur en aflossing van de staatsschuld. ,,Die regels zijn er niet voor niets'', aldus de premier.