ING Bank schikt met in opspraak geraakte directeur

ING Bank en voormalig marketingdirecteur Jurgen Spelbos zijn het gisteren voor de rechter eens geworden over rehabilitatie. Spelbos eiste in kort geding dat zijn werkgever in twee krantenadvertenties zijn naam zou zuiveren. Hij kwam in opspraak, nadat bankemployés hem hadden beticht van sjoemelen, cocaïnegebruik op de werkvloer en andere onregelmatigheden.

Na langdurig overleg tijdens de schorsing van het kort geding kwam ING met een verklaring waarin de bank zegt de recente publiciteit over Spelbos te betreuren. ,,Na uitvoerig onderzoek door de interne recherchedienst is geen enkel bewijs gevonden voor cocaïnegebruik op de werkvloer, het zich laten fêteren door een klantrelatie en het op onreglementaire wijze inhuren van personeel.''

Wel heeft de 43-jarige manager een mondelinge berisping gekregen voor het plaatsen van reclamebudgetten van de bank bij reclame- en mediabureaus. Door het opdelen van facturen zou hij, zonder kwade trouw, zijn bevoegdheid om tot een half miljoen euro te ondertekenen hebben overschreden. Hij parkeerde het geld om verwachte bezuinigingen op het reclamebudget te kunnen compenseren. Volgens Spelbos deed hij dat in opdracht van een financiële controller van de bank.

ING liet Spelbos tijdens de zitting weten na het weekeinde een ontslagvergunning voor hem te zullen aanvragen. Volgens de bank is de verhouding met Spelbos verstoord. Na de schikking liet de bank weten het ontslag tot maandag in beraad te houden. Maar volgens de raadsman van Spelbos zet ING de ontslagprocedure door. De bank wil hier pas maandag uitsluitsel over geven.

De problemen begonnen waarschijnlijk toen ondergeschikten van Spelbos een beroep deden op de klokkenluidersregeling van de bank. Zij beschuldigden de directeur van bovengenoemde onregelmatigheden en verweten hem ook grof taalgebruik en het manipuleren van onderzoek naar ING-reclame. ,,Ik heb collega's alleen opgeroepen deel te nemen aan een interne opiniepeiling over onze reclames'', aldus Spelbos.

ING wilde aanvankelijk tegenover de pers niet in detail treden over de uitkomsten van het interne onderzoek, omdat dat de privacy van Spelbos en de klokkenluiders zou schaden. Ook legde de bank hem een spreekverbod op.