Influenzamiddel niet eerst aan ouderen geven

De berichtgeving over het voorkomen van een eventuele influenzapandemie noopt mij tot de volgende opmerkingen.

Een remmend middel zou volgens de plannen bij voorrang beschikbaar zijn voor 65-plussers, diabetici en hartpatiënten. Ik (74 jaar) vraag mij af of dit verstandig is. Wil de samenleving overeind blijven tijdens en na een pandemie, dan heeft men allereerst behoefte aan andere bevolkinsgroepen. Geef dit middel dus bij voorrang aan bijvoorbeeld ouders met jonge kinderen (denk aan de vele wezen in 1918) en misschien aan de werkers bij de gemeentereiniging en het begrafenis- c.q. crematiewezen.) Ten slotte: vrijwel dagelijks lees ik in de krant over de nadelen van de vergrijzing en wat dit allemeaal voor de samenleving aan ellende oplevert. Longontsteking stond ooit bekend als `the old man's friend'. Laat dit ook maar voor influenza gelden.

    • J. van 't Hoff Stolk