Claimen schade bij de gemeente kost straks geld

Wie straks de schade wil verhalen omdat naast zijn huis een torenflat is gebouwd of een nieuwe weg is aangelegd, moet bij de aanvraag eerst een vergoeding betalen aan de gemeente. Deze inleg kan per gemeente variëren van 100 tot 500 euro. De nieuwe procedure gaat per 1 september in. Wanneer een schadeclaim wordt toegekend, krijgt de huiseigenaar die inleg terug, verzekerde een woordvoerster van het ministerie van VROM gisteren. Gelijktijdig met deze nieuwe procedure gaat ook een andere regel in: de zogenoemde planschade verjaart na vijf jaar. Het ministerie past de regels voor deze schadevergoedingen aan om de hausse aan claims terug te dringen. De afgelopen jaren liep het aantal aanvragen flink op. De verwerking ervan kost gemeenten veel geld, ook wanneer de claim niet tot compensatie van de geleden schade leidt. Dat laatste gebeurt in ongeveer de helft van de gevallen.