Amsterdamse raad bezorgd over imago politiek

Verscheidene partijen in de Amsterdamse gemeenteraad maken zich zorgen over het imago van de politiek door de voortdurende commotie over de fractievergoedingen. Volgens de VVD en PvdA is het onderzoek dat de fiscus nu heeft ingesteld naar de belastingaangiften van de Amsterdamse wethouders en raadsleden rechtstreeks het gevolg van de onregelmatigheden die de gemeentelijke accountantsdienst had geconstateerd bij de verantwoording van de besteding door de fracties van de gemeentelijke subsidie.

Fractievoorzitter Lodewijk Asscher (PvdA) hoopt dat de kwestie van de fractievergoedingen snel afgedaan kan worden. ,,Het is zeer schadelijk voor het imago van de politiek dat dit maar door blijft gaan.'' Hij hoopt dat de kwestie voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar stopt.

VVD-fractievoorzitter Eric van der Burg noemt het begrijpelijk dat fiscus onderzoek doet. ,,Ik vind het vrij normaal dat ze alles nu gaan controleren.'' Hij denkt echter niet dat er bij zijn huidige fractieleden nog onregelmatigheden geconstateerd zullen worden. ,,De problemen liggen in het verleden.''

Eind april trad wethouder Frits Huffnagel (VVD) af omdat hij als fractievoorzitter een extra onkostenvergoeding niet bij de belastingdienst had opgegeven. De fiscus kijkt nu ook naar de vergoedingen en aangiften daarover van oud-wethouders als Geert Dales en Rob Oudkerk.

Het onderzoek van de fiscus spitst zich toe op de vraag of raadsleden hun onkostenvergoeding op juiste wijze hebben opgegeven in hun belastingaangiftes over de afgelopen jaren. Zo wil de fiscus weten welke gemeenteraadsleden de belastingafdracht over hun reguliere vergoeding via de gemeente hebben verrekend (het zogeheten fictieve dienstverband). Politici die van die mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, mogen daarnaast geen onkosten meer declareren zonder daarvoor bonnetjes te overhandigen.

Uit een overzicht van de gemeente blijkt dat het overgrote deel van de alle raadsleden van deze regeling gebruik maakt. Van de vier leden van de CDA-fractie maakt één lid geen gebruik van het fictieve dienstverband. Bij de negen VVD-leden in de raad maakt ook slechts één lid geen gebruik van de regeling.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt dat de Amsterdamse gemeenteraad de problemen aan zichzelf te wijten heeft. Volgens een woordvoerder van de VNG was het vanaf de formele instelling van dualisering van het gemeentebestuur in 2002 volstrekt helder wat wel of niet mocht met onkostendeclaraties en de verantwoording daarvan bij de fiscus.