Ambities, maar nu het geld nog

Helpen de WK-medailles van Rens Blom en Rutger Smith bij de zoektocht van de atletiekunie naar een hoofdsponsor? ,,Het klimaat is er niet rijp voor.''

Succes in sport betaalt zich niet automatisch uit in sponsorcontracten. Was dat wel het geval geweest, dan had Martin van Rooijen, voorzitter van de Nederlandse atletiekunie (KNAU), zijn financiële zegeningen kunnen tellen, want met de gouden medaille voor polsstokhoogspringer Rens Blom en het zilver van kogelstoter Rutger Smith is Nederland deze week zeer succesvol bij de wereldkampioenschappen atletiek in Helsinki.

De realiteit is dat de atletiekunie na het afhaken van verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd en energieleverancier Nuon al tweeënhalf jaar zonder hoofdsponsor voor de topsport zit. En de voor sponsorwerving verantwoordelijke Van Rooijen verwacht niet dat de medailles van Blom en Smith op korte termijn een einde zullen maken aan die beklagenswaardige positie.

Zijn ervaring is dat succes van atleten hooguit voor een makkelijke entree zorgt, maar er ,,gelijkgestemde visies'' en ,,een deugdelijk beleidsplan'' nodig zijn om zaken te kunnen doen. Van Rooijen: ,,Ewald Kist, de voormalige bestuursvoorzitter van bankverzekeraar ING, vertelde me recentelijk dat het klimaat in het bedrijfsleven momenteel niet rijp is voor het sluiten van langdurige sponsorcontracten. Hij adviseerde me de deuren vooral te blijven platlopen, maar schatte de kans van slagen feitelijk in op nul komma nul procent. Voor evenementen zoals de marathons van Rotterdam en Amsterdam zijn nog wel sponsors te vinden, maar bedrijven zijn huiverig zich voor lange tijd aan hoge bedragen te commiteren.''

Dit jaar werkt de KNAU voor topsport met een budget van om en nabij één miljoen euro. Volgens Van Rooijen is dat na diverse bezuinigingen in de afgelopen twee jaar het maximaal haalbare. Als gevolg van de gedwongen inkrimping ingezet nadat in 2002 het tekort op de bondsbegroting tot bijna 300.000 euro was opgelopen zijn op het bondsbureau zes arbeidsplaatsen verdwenen, waaronder die van technisch directeur Henk Kort. ,,We hebben ervoor gekozen de sporters en de coaches zo veel mogelijk buiten schot te houden. Dat verraadt ook onze ambities.''

Het gat in de begroting had een aantal oorzaken, waarvan het wegvallen van Delta Lloyd en Nuon, elk goed voor 150.000 euro per jaar, een belangrijke was. Maar ook bezuinigingen bij de overheid deden de bond pijn; het wegvallen van subsidies had een inkomstenderving van ongeveer 300.000 euro per jaar tot gevolg.

Daarnaast zijn de Lotto-bijdragen enigszins verlaagd en werd de atletiekunie na de Olympische Spelen van Athene (2004) geconfronteerd met lagere bijdragen voor de topsport van sportkoepel NOC*NSF. ,,Omdat twee derde van die gelden gerelateerd is aan behaalde medailles. Oneerlijk vind ik. Onze atleten wonnen geen medailles in Athene, maar Warners, Vroemen, Kiplagat, Som en Liefers haalden wel finaleplaatsen. Gemeten naar internationale normen waren dat fantastische prestaties. Maar wij worden er niet voor beloond.''

De kritiek dat Van Rooijen wel erg veel tijd nodig heeft een hoofdsponsor te vinden, werpt de voorzitter verre van zich. ,,Ik verwijt mezelf niets. Ik vind dat ik er alles aan gedaan heb. Maar we hebben hoge ambities en daar horen nu eenmaal grote bedragen bij. Bovendien is de KNAU niet de enige bond die een [hoofd]sponsor zoekt. We vissen met z'n allen in dezelfde vijver. Wij waren vorig jaar bijvoorbeeld heel ver met het chemieconcern DSM, maar die koos voor sportkoepel NOC*NSF, omdat het daar meer exposure verwacht.''

Niet de triomfen van Blom en Smith, maar de nieuwe ontwikkelingen bij de televisie vergroten Van Rooijens hoop op een topsportsponsor. ,,De meeste bedrijven mikken vooral op televisie, die houden nauwgezet bij hoeveel minuten hun naam in beeld komt. Hopelijk leidt het vertrek van voetbal bij de publieke omroep tot meer zendtijd voor atletiek.''

De bezuinigingsoperatie heeft effect gesorteerd, want het tekort is weggewerkt. Bovendien zijn er sponsors voor de breedtesport binnengehaald en is het bondsbureau in IJsselstein vanwege de verhuizing naar het national sportcentrum Papendal voor 1,5 miljoen euro verkocht.

Dat was pure winst, omdat het gebouw hypotheekvrij was. Maar de topsport zal van die meevallers niet profiteren. Van Rooijen: ,,Met dat vrijgekomen geld willen we een buffer creëren.''

    • Henk Stouwdam