Wie zei daar: valutaire tegenwind?

Een succes kun je ook twee keer vieren.

Bank- en verzekeringsbedrijf ING weet precies hoe je dat moet doen. Het concern plukte de afgelopen jaren de vruchten van het veelgeprezen beleid om zich te beschermen tegen een waardedaling van de dollar. Omdat ING een groot deel van haar winst in de Verenigde Staten behaalt, sloot financieel directeur Cees Maas een paar jaar geleden speciale contracten af die geld opleveren bij een verzwakking van de dollar. Hij deed dat voor een bedrag van een paar miljard dollar, de winst die ING in de nabije toekomst in dollars verwachtte.

De dollar daalde inderdaad. En de waardedaling van ING's winst in de Verenigde Staten werd ruimschoots gecompenseerd door de contracten die de risico's afdekten. Het afdekken van dollarrisico's was meer dan geslaagd.

Maar de dollar kan niet eeuwig dalen. Sinds begin dit jaar schat ING de kansen van een dollardaling dermate laag in dat de afdekking van het risico is gestaakt. Daarmee bespaart ING ook wat geld, want alle verzekeringen kosten geld.

Een wijs besluit, want ING zit wederom goed met de dollarvisie. De laatste weken daalt de dollar weliswaar, maar sinds begin dit jaar is de Amerikaanse munt aangesterkt ten opzichte van de euro.

Maar ING ontdekte nóg een manier om van dollarfluctuaties te profiteren, zo blijkt uit de verslaggeving over haar prestaties in het eerste halfjaar. Bestuursvoorzitter Michel Tilmant was er gisteren alles aan gelegen om de buitenwereld te wijzen op ,,de onderliggende winstontwikkeling'' van ING. In de toelichting en de diapresentatie van de halfjaarcijfers filtert het concern de dollarwinsten uit het verleden vakkundig uit de resultaten. Die winsten worden nu onder ,,bijzondere posten'' geschaard. Het prudente beleid om dollarrisico's af te dekken, wordt in feite nu afgedaan als incident. Zo wordt een winstdaling bij de levensverzekeringsdivisie toch nog een winststijging – als je maar op de onderliggende trend let.

De vorige bestuursvoorzitter van ING, Ewald Kist, zei vier jaar geleden dat het concern zo groot was dat er altijd wel ergens geïsoleerde tegenvallers waren. Eigenlijk, zei hij toen, waren de prestaties van ING in de tien jaar ervoor een optelsom van eenmalige baten. Daarom besloot het concern toen dat incidenten tot het karakter van het bedrijf behoren. ,,Buitengewone posten'' werden voortaan tot de operationele prestaties gerekend.

Bij een nieuwe topman horen nieuwe gebruiken. Vaste waarde binnen ING is financieel topman Cees Maas. Hij zit al dertien jaar in de raad van bestuur en is sinds 1996 financieel directeur. Een van zijn gevleugelde uitspraken: van principes kun je niet op vakantie.

    • Jeroen Wester