Vrouwenpop 2

Onder de titel `Vrouwen kunnen niet drummen' in Cultureel Supplement van NRC Handelsblad van vrijdag 29 juli 2005 stelt Hester Carvalho 10 misverstanden over vrouwen in de popmuziek aan de kaak. Dat vrouwen niet zouden kunnen drummen is inderdaad een misverstand. Carvalho laat een aantal namen van drummende dames de revue passeren om aan te geven dat drummen en vrouw zijn goed samen kan gaan. Haar lijstje is bescheiden en stelt (mede?) daarom dat vrouwelijke drummers zeldzaam zijn. Zij verklaart dat dit `vast iets te maken heeft met de benodigde spierkracht'. En hiermee introduceert zij een nieuw misverstand. Drummen is eerder beheersing van techniek (het hoe) en een goede spiercoördinatie (voor de benodigde uitvoering) dan van puur spierkracht.

Zou het bij het drummen toch om kracht draaien en bekijken we de podiumprestaties van de huidige generatie popdiva's, dan kunnen we constateren dat als vrouwen willen ze ruimschoots in staat zijn om de benodigde (spier-)kracht te mobiliseren. Kortom, de reden waarom we weinig vrouwen achter het drumstel aantreffen in de popmuziek moet elders gezocht worden.

    • Philip Boer