VNG botst met Verdonk over het asielbeleid

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) botst met minister Verdonk (Vreemdelingenzaak en Integratie, VVD) over de uitvoering van het asielbeleid. De minister houdt zich volgens de organisatie niet aan de afspraak dat er een zogeheten `sluitende aanpak' voor de opvang van asielzoekers zou komen.

Asielzoekers, uitgeprocedeerd of nog in een procedure, zouden volgens deze afspraak niet uit de opvang worden gezet. Volgens gemeenten komen ze toch steeds vaker op straat terecht. Daarom stelt de VNG een commissie van drie `wijzen' in om de stroom van klachten van gemeenten te onderzoeken en oplossingen te zoeken.

De voorzitter van de commissie is een oud-burgemeester. De VNG wil de naam niet prijsgeven. De vereniging is in overleg met de twee andere commissieleden.

De VNG stelde Verdonk dit voorjaar voor gezamenlijk een klachtencommissie in te stellen die met name het terugkeerbeleid van de groep asielzoekers die voor april 2001 (onder de oude, minder strenge Vreemdelingenwet) binnenkwamen zou evalueren en adviezen zou doen voor verbeteringen.

De minister voelde hier niets voor en opende in mei op het ministerie van Justitie een hulpdesk voor gemeenten. De VNG vond dat niet het ministerie zélf, maar een onafhankelijke commissie de uitvoering van het asielbeleid moet doorlichten. De vereniging vroeg de Tweede Kamer in april om hun voorstel te steunen, maar de Kamer reageerde hier volgens VNG-directeur W. Kuiper niet op.

Veel gemeenten klagen bij de VNG dat zij gedwongen worden voor opvang te zorgen, nu steeds meer vluchtelingen op straat worden gezet. Verdonk vindt dat vluchtelingen die niet meewerken aan hun uitzetting uiteindelijk uit de opvang mogen worden gezet. De VNG zegt dat niet iedere asielzoeker die geen verblijfsvergunning krijgt ook weg kán. Bovendien is niet iedereen die zijn vervolgprocedure in Nederland mag afwachten in staat zelf voor leefgeld en onderdak te zorgen.

Gemeenten vinden dat ze de plicht hebben voor vluchtelingen te zorgen en hebben uit eigen middelen noodvoorzieningen getroffen. Verdonk verzet zich hier tegen omdat het asielzoekers valse hoop zou geven. Ook klagen gemeenten, aldus Kuiper, over ondoorzichtigheid van asielprocedures en gebrekkige communicatie tussen de Immigratie- en Naturalisatiedienst en gemeentelijke instellingen.

asielbeleid: pagina 3

    • Froukje Santing