ROC

In het hoofdredactioneel commentaar Bestuurlijke puinhoop (10 augustus, pagina 7) is sprake van Regionale Opleidingscolleges. De afkorting ROC staat voor Regionaal Opleidingen Centrum. Op deze instellingen wordt middelbaar beroeps- en volwassenenonderwijs (onder meer inburgeringscursussen) verzorgd.