Pas verschenen

Amy Butler Greenfield: Het volmaakte rood. Macht, spionage en de zoektocht naar de kleur van passie. Bezige BIj, 334 blz. €24,50

Toen Maria Stuart haar hoofd op het blok legde voor haar onthoofding was ze gekleed in fluweel rood, `een uitdagende dracht voor iemand die wegens verraad was veroordeeld. Door dit tartende gebaar kreeg ze des te meer waardigheid op het moment dat ze haar hoofd op het blok legde.' Dit is een van de vele verhalen over een kleur die lange tijd aanleiding was voor verre zoektochten, experimenten en oorlogen.

Francesca de Châtel: Het water van de profeten. Water in de geschiedenis van het Midden-Oosten.

Contact, 288 blz. €24,90

Water is een Godsgeschenk, maar ook de ultieme straf. In Het water van de profeten gaat De Châtel in op de rol van water in de religie, op waterschaarste, waterwetgeving in de Arabische wereld en schrijft ze over het water als inzet voor politieke twistpunten. Het geheel wordt afgesloten met vier oplossingen voor de waterproblematiek in het Midden-Oosten.

Henk Hovinga: Met de dood voor ogen. Overleven in de strijd om Indië.

Van Wijnen, 221 blz. €24,50

Deze geïllustreerde orale geschiedenis geeft in zestien hoofdstukken de periode weer van het `oude Indië, tijdens en vlak na de Japanse bezeting'. Hovinga wil niet zozeer over die oorlog schrijven als wel `een menselijke kroniek van traumatische ervaringen in de oorlog' beschrijven.