Kabinet gaat hogere zorgpremie voor ouderen en zelfstandigen compenseren

Ouderen met een aanvullend pensioen en zelfstandigen met eenmansbedrijven zullen volgend jaar minder zorgpremie betalen dan voorzien. Hiermee worden de negatieve inkomensgevolgen van het nieuwe zorgstelsel voor deze specifieke groeperingen beperkt.

De betrokken ministers zullen hierover naar verwachting volgende week een besluit nemen bij de onderhandelingen over de Miljoenennota 2006 die op prinsjesdag bekend wordt gemaakt.

In het nieuwe zorgstelsel (waarin het ziekenfonds en de particuliere verzekering samengaan) gaat iedereen vanaf achttien jaar een vaste premie van circa 1.100 euro betalen voor een basispakket.

Werkgevers betalen daar bovenop voor iedere werknemer een inkomensafhankelijke premie aan de verzekeraars. Deze inkomensafhankelijke werkgeverspremie van 6,25 procent over maximaal 30.000 euro salaris wordt ook geheven over het inkomen van zelfstandige ondernemers zonder personeel en over het inkomen uit vermogen van gepensioneerden. Zij hebben immers geen `werkgever'. Volgens de ouderenbonden en de brancheorganisatie MKB Nederland gaat het om honderdduizenden gedupeerden.

Verhoging van de zorgtoeslag die burgers met een laag inkomen ontvangen, is voor deze groepen geen oplossing. Daarom wil het kabinet volgens welingevoerde bronnen de werkgeverspremie voor zelfstandigen en ouderen verlagen.