Gronings protest

De gemeenteraad van de Groningse gemeente Vlagtwedde heeft gisteravond in een motie de regering en het parlement opgeroepen meer aandacht te hebben voor de humane aspecten van asielzoekers.

In Vlagtwedde staat het vertrekcentrum voor asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet (van voor april 2001) vallen. De motie volgt op enkele weken van politieke en maatschappelijke onrust in de regio.

Een groep asielzoekers in het vertrekcentrum in Ter Apel, dat onder Vlagtwedde valt, ging uit protest tegen de manier waarop ze werden behandeld in hongerstaking. Vijf van hen, die inmiddels verspreid zijn over asielzoekerscentra in het land, houden hun actie nog steeds vol.

Volgens de motie, die met tien tegen vier stemmen werd aangenomen, zwerven steeds meer vluchtelingen op straat. De raad vindt dat onaanvaardbaar. Ook dringt Vlagwedde aan op een specifiek pardon voor mensen die hun eerste asielverzoek hebben ingediend onder de oude Vreemdelingenwet. De raad hoopt dat ,,alle gemeenteraden en Provinciale Staten een motie van gelijke strekking aannemen en dat kenbaar maken aan de regering en de Tweede Kamer.''

Ook in Den Haag werd woensdag door vluchtelingen gedemonstreerd tegen het asielbeleid van minister Verdonk. Hun gram richtte zich vooral tegen de uitzetting van gezinnen met kinderen die vaak al jarenlang in Nederland wonen.