Fiscus onderzoekt politici Amsterdam

De fiscus is een grootschalig onderzoek begonnen naar de belastingaangiftes van alle Amsterdamse gemeenteraadsleden, wethouders en fractiemedewerkers.

Het onderzoek richt zich op de belastingaangiftes vanaf januari 2002. Het presidium (dagelijks bestuur) van de Amsterdamse gemeenteraad heeft in het kader van dat onderzoek inmiddels personalia, adressen en de hoogte van gemeentelijke vergoedingen aan de fiscus verstrekt.

Dat heeft voorzitter W. Codrington (GroenLinks) van het presidium bevestigd. Volgens een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten is het, voor zover bekend ,,uniek en nog nooit eerder vertoond'' dat de fiscus een dergelijk grootschalig onderzoek naar de aangiftes van lokale politici begint.

Het belastingonderzoek is volgens Codrinton een rechtstreeks gevolg van de commotie rond het declaratiegedrag van onder meer ex-wethouder F. Huffnagel (Financiën, VVD). Die ontstond eind april na een rapportage van de gemeentelijke accountantsdienst ACAM over de verantwoording van fractievergoedingen van de partijen in de Amsterdamse raad. Huffnagel bleek een extra onkostenvergoeding nooit op te hebben gegeven bij de belastingdienst. Hij stapte op.

Uit de rapportage bleek bovendien dat veel partijen hun uitgaven niet konden verantwoorden, waardoor niet duidelijk was of het geld inderdaad was gebruikt voor het ondersteunen van de fractie. Zo huurde G. van Oudenallen (Mokum Mobiel) met de subsidie haar eigen bedrijf in om zichzelf van adviezen te voorzien. Die partij kon bovendien een deel van gedane uitgaven niet verantwoorden omdat de administratie zou zijn gestolen.

Het fiscale onderzoek dat nu is ingesteld richt zich met name op de vraag of gemeenteraadsleden en wethouders hun onkostenvergoeding op juiste wijze hebben opgegeven in hun belastingaangiftes over de afgelopen jaren, zo blijkt uit een brief van de Amsterdamse bestuursdienst over het onderzoek. Zo wil de fiscus weten welke gemeenteraadsleden de belastingafdracht over hun reguliere vergoeding via de gemeente hebben verrekend (het zogeheten fiscale dienstverband). Politici die van die mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, mogen daarnaast geen onkosten meer declareren zonder daarvoor bonnetjes te overhandigen.

Vorige week stapten twee raadsleden van het CDA onder druk van het lokale partijbestuur van het CDA op, onder wie de huidig politiek assistent van minister De Geus (Sociale Zaken), J. de Graaf. Zij hadden eveneens in strijd met de Gemeentewet een extra onkostenvergoeding ontvangen.

Uit intern onderzoek bleek dat fractieleden van het CDA bovenop hun reguliere vergoeding nog eens 625 euro onkostenvergoeding kregen. Voor de fractievoorzitter gold een nog hoger bedrag. [Vervolg AMSTERDAM: pagina 3]

AMSTERDAM

Aangifte tegen ex-VVD-wethouder

[Vervolg van pagina 1] Hoewel de vergoedingen in strijd waren met de Gemeentewet, moeten de bedragen, inclusief de bonnetjes ter verantwoording van de opgegeven uitgaven, wel bij de fiscus zijn opgegeven. Het is niet bekend of dat ook gebeurd is.

Het onderzoek richt zich niet alleen op de nog zittende Amsterdamse politici, maar ook op raadsleden en wethouders die na 2002 zijn opgestapt, waaronder de oud-wethouders Rob Oudkerk en de huidige burgemeester van Leeuwarden, Geert Dales. Overigens onthoudt de belastingdienst zelf zich van ieder commentaar op het onderzoek, omdat de fiscus volgens een woordvoerder ,,nooit ingaat op individuele klantcontacten''.

Het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam heeft vandaag ook een aangifte ontvangen tegen onder andere ex-wethouder Huffnagel en de vorige week opgestapte CDA-fractievoorzitter L. Spee wegens fraude en belastingontduiking. In de aangifte, gedaan door VVD-fractievoorzitter R. Blom uit Alphen aan den Rijn, wordt bovendien gevraagd om een onderzoek naar alle Amsterdamse raadsleden. Een woordvoerder van het OM zegt de aangifte op dit moment te bestuderen en nog niet te weten of er een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld. ,,Maar we nemen iedere aangifte serieus'', aldus de woordvoerder.

Burgemeester Cohen heeft het presidium eerder laten weten dat de uitgevoerde accountantsonderzoeken en de daarna gepubliceerde onderzoeken van de hoogleraar Elzinga en een eigen intern CDA-onderzoek voor hem geen aanleiding hebben gegeven voor het doen van aangifte bij justitie.

    • Jos Verlaan
    • Tom Kreling