`Deventer moord' naar Europees Hof

De `Deventer moordzaak' wordt voorgelegd aan het Europees hof voor de rechten van de mens in Straatsburg. Voor deze moord is een 51-jarige man uit Lelystad veroordeeld tot twaalf jaar gevangenis.

De veroordeling voor de moord op een vermogende weduwe uit Deventer had plaats in hoger beroep in februari 2004 door het gerechtshof in Den Bosch. De veroordeling was vooral gebaseerd op DNA-bewijs dat pas tijdens de herzieningsprocedure door justitie werd ingediend. Volgens advocaat G.J. Knoops had het hof dit nieuwe bewijsmateriaal niet mogen accepteren. De Hoge Raad heeft in februari een cassatieberoep verworpen. Volgens de Hoge Raad mag de rechter die na een gegrond verklaard herzieningsverzoek een zaak opnieuw moet beoordelen, wel alle relevante bewijsmaterialen gebruiken.

De veroordeelde man was de fiscaal-adviseur van de weduwe. De vrouw had hem kort voor de moord, in september 1999, benoemd tot executeur-testamentair van de miljoenenerfenis van haar man. Volgens justitie had de Lelystedeling een financieel motief. De rechtbank in Zwolle sprak hem wegens gebrek aan bewijs vrij, maar het gerechtshof in Arnhem legde de man in 2000 een gevangenisstraf van twaalf jaar op.

De verdachte vocht dit arrest met succes aan bij de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege twijfelde aan belangrijk bewijsmateriaal; een mes waarmee de moord zou zijn gepleegd. Op het mes was, ondanks geavanceerde technieken, geen enkel lichaamsspoor van het slachtoffer aangetroffen. De zaak werd voor een nieuwe inhoudelijke behandeling terugverwezen naar het gerechtshof in Den Bosch.

Tijdens deze procedure overlegde justitie nieuw bewijsmateriaal. Op de blouse van het slachtoffer waren DNA-sporen van de fiscaal-adviseur gevonden. Vooral op basis van dit bewijsmateriaal werd de man opnieuw veroordeeld tot twaalf jaar cel.

Advocaat Knoops stelt daarnaast dat zijn cliënt door fouten in het politieonderzoek geen eerlijk proces heeft gehad. Het Europees hof voor de rechten van de mens heeft naar verwachting één tot anderhalf jaar nodig om te beoordelen of de zaak ontvankelijk is. Het hof beoordeelt zaken niet inhoudelijk maar toetst of de rechten van verdachten niet zijn geschonden. Knoops onderzoekt of de strafzaak in Nederland opnieuw inhoudelijk is te behandelen. Een anonieme brief waarin gesteld wordt dat de fiscaal-adviseur onschuldig is, speelt hierbij een rol. Justitie heeft naar aanleiding van de brief verklaard geen reden te zien nieuw onderzoek te doen.