`Temperatuur stijgt snel in Europese steden'

De afgelopen dertig jaar is de gemiddelde zomertemperatuur in Europese steden sneller gestegen dan verwacht. Het Wereldnatuurfonds (WNF) heeft een vergelijking gemaakt van de temperatuur in zestien Europese hoofdsteden en concludeert dat alleen in Kopenhagen de temperatuur tussen 1970 en 2004 in de zomer nauwelijks is gestegen (0,2 graden). In de meeste steden was de stijging meer dan 1 graad, in Athene en Lissabon 1,9 graden, in Londen en Luxemburg 2,0 en in Madrid zelfs 2,2 graden.

Volgens het WNF is niet bevolkingsgroei de oorzaak. In Madrid is de bevolking de laatste dertig jaar ongeveer verdubbeld, in Londen slechts enkele procenten gegroeid. Het WNF acht de opeenhoping van broeikasgassen, door de verbranding van fossiele brandstoffen de grootste boosdoener.