Strenger toezicht bij ING

Bank- en verzekeraar ING scherpt haar interne controle aan na een reeks incidenten in Nederland. In overleg met toezichthouder AFM worden de procedures en regels binnen ING verbeterd, een project dat twee jaar in beslag neemt.

Dat heeft het concern vanmorgen bekendgemaakt bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Bestuursvoorzitter M. Tilmant bood zijn excuses aan de klanten en aan het personeel van ING aan voor de manier waarop het bedrijf de afgelopen maanden in de publiciteit is gekomen. Vermeende handel met misbruik van voorkennis, problemen rondom hypotheekverstrekkingen bij onder meer de Postbank en een fout in de rendementsberekeningen van verzekeringsdochter Nationale Nederlanden brachten ING in opspraak.

Volgens Tilmant waren ,,de incidenten'' onvermijdelijk en een direct gevolg van de strategie van ING om extra aandacht te schenken aan de uitvoering van bedrijfsprocessen en aan de contacten met klanten. Hij sloot nieuwe incidenten niet uit – ,,die zijn er altijd wel bij een financiële instelling van onze omvang''– maar de kans erop is volgens hem snel aan het dalen.

ING behaalde in het tweede kwartaal een 7 procent lagere winst van 1,55 miljard euro. Gecorrigeerd voor belastingen en de winsten en verliezen op afgestoten bedrijfsonderdelen daalde de winst met 8 procent naar 1,83 miljard euro. De halfjaarwinst daarentegen steeg met een kwart naar 3,49 miljard. Tilmant sprak van ,,erg goede resultaten''. Op de beurs was ING de grootste daler binnen de AEX-index. Rond het middaguur noteerde het aandeel 2,9 procent lager op 24,37 euro.

De winstdaling in het tweede kwartaal wordt voornamelijk veroorzaakt door een slechte verzekeringsportefeuille in Taiwan. Daar trof ING een voorziening van 80 miljoen euro. Het gaat om oude polissen die een vast hoog rendement garanderen aan de kopers ervan. Door de lage rente in Taiwan schieten de reserves voor de langlopende polissen met 2,8 tot 3,3 miljard euro tekort. Financieel directeur C. Maas wees er vanochtend op dat ING zeer conservatief is bij de berekening van de reserves die benodigd zijn. Daarnaast bedraagt de gemiddelde resterende looptijd van de oude polissen 40 jaar. Volgens Maas zorgt iedere 0,1 procent rentestijging in Taiwan voor 150 miljoen euro minder benodigde reserve.