Rectificatie AD affaire Feyenoord

Het Algemeen Dagblad heeft vanmorgen op de voorpagina de berichtgeving over de vermeende verkoop van de Feyenoord-spelers Salomon Kalou en Dirk Kuijt gerectificeerd. Onderzoek door de Rotterdamse club wees uit dat het document over de verkoop van de spelers niet is ondertekend door een gevolmachtigd lid van de Raad van Commissarissen (Willem Scholten) of een van de directieleden, zoals de krant schreef.

,,Alvorens tot publicatie over te gaan hebben wij onvoldoende zorgvuldigheid betracht door het betreffende document niet voor commentaar aan Feyenoord voor te leggen'', schrijft de hoofdredactie van het AD. ,,Wij betreuren deze gang van zaken, met name jegens de spelers Kalou en Kuijt en jegens commissaris Willem Scholten.''

Het AD publiceerde op 6 en 8 augustus uitvoerig dat Kalou en Kuijt, of de transferrechten van die spelers, achter hun rug om zouden zijn verkocht aan een investeringsmaatschappij. Feyenoord eiste hierop een rectificatie van de krant. `Het AD is uiteindelijk vrijwillig tot rectificatie overgegaan', vermeldt de website van de club. `Feyenoord heeft de kort geding-procedure tegen de krant ingetrokken. Voor Feyenoord is de zaak met het AD afgedaan.'

Feyenoord zet de aangifte bij de politie wegens valsheid in geschrifte gewoon door. De Rotterdamse jurist Joris van Benthem heeft morgen een afspraak met de Rotterdamse recherche.